Lahkus ROLi kultuuri- ja hariduse spetsialist

Imbi oli hariduselt ja kutsumiselt õpetaja. Pärast Viljandi keskkooli lõpetamist asus Imbi Tartu Ülikooli õppima matemaatikat ja omandas õpetaja kvalifikatsiooni. Pärast ülikooli lõpetamist tuli Imbi koos abikaasa Eeroga Kehtnasse, kuhu asuti rajama ühist kodu. Imbi asus õpetajana tööle Kehtna Lastepäevakodus Siller. Hakkaja noor õpetaja sai juba kahe aasta pärast lasteaia juhatajaks. Lasteaia juhatajana oli Imbi ka Kehtna vallavolikogu liige ja Rapla maakonna lasteaedade juhatajate eestseisuse liige ja alushariduse aineühenduse esinaine. Järgnes väljakutse Eesti Maapanga Rapla kontori juhina. Ja sealt edasi algasid Imbi tööd kohalikus omavalitsustes – viis aastat Kehtna valla haridus – ja kultuurinõunikuna ja kaks aastat Rapla valla haridusnõunikuna. Suure kogemuse sai Imbi 2000. aastal Lelle pargis toimunud vabaõhuetenduse „Rummu Jüri“  korraldusmeeskonnas. Ametnikutööga paralleelselt suutis Imbi olla ka Rapla maakonna laulu- ja tantsupeo korraldusmeeskonnas, asutada Kehtna kultuuriseltsi ja osaleda Eesti Haridusfoorumi toimkonnas. Kümme aastat oli Imbi koos Tiiu Susiga Raplamaa missivõistluste korraldaja. Imbi oskused ja juhiomadused võimaldasid ametiredelil tõusu ja alates 2006. aastast oli Imbi viis aastat Rapla valla abivallavanem. Tema kureerida oli hariduse ja kultuuri valdkond.  Sel ajal oli Imbi Kellukese, Naksitrallide ja Pääsupesa lasteaedade hoolekogu liige, Rapla Kirikumuusikafestivali juhatuse ja SA Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige ning mitme erineva pilootprojekti koordinaator. 2011. aastal asus Imbi Kalberg Rapla Ühisgümnaasiumi direktori kohale. Ja jälle oli Imbi mitme projekti ja ettevõtmise eestvedaja, sh asutati 2016. aastal Raplamaa koolijuhtide ühendus.  Ühenduse juhatuse liikmena oli Imbi üks tegevuse vedureid ja organisaatoreid. Alates 2018.  aastast töötas Imbi Kalberg Raplamaa Omavalitsuste Liidu büroos kultuuri- ja haridusspetsialistina. Imbi kaasabil moodustati Raplamaa kultuurinõukoda ja hariduse nõukoda. Ja jälle oli Imbi eest vedada maakonna erinevate kultuuri- ja haridusprojektide korraldamine. Kahjuks jäid paljud tööd nüüd pooleli… Raske haigus viis meie hulgast särava isiksuse, kes armastas oma tööd ja tegi kõike ainult talle omase kohusetundlikkuse ja täpsusega.  Tundsime Imbit konkreetse ja tegusana, alati eesmärkide täitmisele suunatuna. Ta oli kindel oma arvamustes, kuid nende kujundamiseks arvestas alati teiste mõtetega. Kolleegina, nii koolijuhi kui haridusametnikuna oli Imbi alati kaasalööv, rõõmsameelne ja toetav.

Imbi Kalbergi lahkumisega oleme kaotanud hea kolleegi, kaasteelise ja särava sõbra. Meie kõigi sügav kummardus lahkunule ja siiras kaastunne Eero Kalbergile laste ja lastelastega.

Raplamaa Omavalitsuste Liit

Raplamaa Koolijuhtide Ühendus

Raplamaa kultuuri nõukoda