ROL võtab tööle maakonna kultuuri- ja haridusspetsialisti

Raplamaa Omavalitsuste Liit võtab tööle maakonna kultuuri- ja haridusspetsialisti.

Kultuuri- ja haridusspetsialist on töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla maakonna kultuurivõrgustiku alase koostöö korraldamine; osalemine kultuuri- ja haridusvaldkondade arengustrateegiate väljatöötamisel; valdkondlike arendusprojektide, sh väliskoostöö projektide  koostamine ja juhtimine; laulu- ja tantsupidude protsesside koordineerimine; hariduse- ja kultuurialaste tunnustusürituste korraldamine; maakondlike haridusettevõtmiste, aineühenduste töö ja maakondlikke aineolümpiaadide läbiviimise korraldamine jms.

Kandideeri meie meeskonda, kui Sul on :
• kõrgem haridus (soovitavalt hariduskorraldus, kultuurikorraldus, haldusjuhtimine)

 • hea eesti keele oskus ja vähemalt ühe võõrkeele oskus
 • oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme
  • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel
  • proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad;
  • oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena
  • vähemalt kaheaastane kogemus arendus- või projektitöö valdkonnas
  • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus ja valmisolek töösõitudeks

Kasuks tuleb töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses

Omalt poolt pakume:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd
• erialast täiendkoolitust
• enesearengu võimalusi

Avaldus/motivatsioonikiri, CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasoov
palume saata hiljemalt  3. jaanuariks 2022  Raplamaa Omavalitsuste Liidu aadressil
e-postiga rol@raplamaa.ee.

Tööle asumise aeg:  esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui veebruar 2022
Lisainfo: ROLi tegevjuht Silvi Ojamuru, tel 504 7988, direktor@raplamaa.ee ja
rol.raplamaa.ee