Raplamaal said kolm lasteasutust tunnustuse toitlustuse eest

Raplamaal on avaliku sektori toitlustuse järelvalvet tehtud üle 20 aasta. Nii on tähelepanu all olnud järjepidevalt kooli, lasteaia, aga ka hooldekodude toitlustus.

Kolm aastat tagasi töötasime Raplamaal välja süsteemi, kus järelvalve asendus enesehindamisega. Sel aastal läbis protsessi kaks kooli ja üks lasteaed.

„Tunnustatud koolitoit Raplamaal 2022“ tiitli saavad Rapla Kesklinna Kool ja Hagudi Põhikool, „Tunnustatud lasteaiatoit Raplamaal 2022“ saab Kohila lasteaed Sipsik.

Kui senini on tunnustusel osalenud ainult koolid, siis seekord pilootprojektina osales ka lasteaed. Senini on tunnustuse pälvinud Kohila Gümnaasium, Märjamaa Gümnaasium ja Alu Lasteaed-Algkool.

„Lasteasutuste toitlustuse enesehindamisel on võrdsel kohal menüü koostamise ja toitude serveerimise ning valmistamise kõrval  ka asutuse toitlustuse planeerimine ja toitlustamise põhimõtted“, rõhutab Anne Kersna, Kehtna Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna juht. „Väga oluline on koostöö asutuse juhtkonna ja toitlustaja vahel, järjest enam näeme, et kokad on motiveeritud ja köögipersonal on koolipere täisväärtuslikud liikmed“.

Tunnustused – seinaplaadid –  antakse üle koolijuhtide ja lasteaia direktorite järgmisel kokkusaamisel.

Tunnustamise protsess päädib alati ka kokakoolitusega Kehtna Kutsehariduskeskuses. Sel aastal toimub see 4. märtsil.

Koostöös Tervise Arengu Instituudiga on Raplamaalt alguse saanud enesehindamise süsteem levinud ka teistesse maakondadesse – sel aastal osalevad tunnustuse protsessis ka Põlvamaa ja Lääne-Virumaa koolid.

Lasteasutuste toitlustuse arendamine on Raplamaa tervisenõukogu tegevuskava oluline osa.

Lisainfo:
Ülle Laasner
turvalisuse ja rahvatervise spetsialist
5284090