Jätkame Raplamaal projektiga, mis aitab komplekssete vajadustega inimesi ja nende lähedasi

Raplamaa kõik omavalitsused koostöös Rapla Perearstikeskuse ja Raplamaa Haiglaga  jätkavad projektis „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel“, mida toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Üle Eesti on selle projektiga ühinenud 17 kohalikku omavalitsust. Jätkuprojektides osalevad Saaremaa Vallavalitsus koos Muhu ja  Ruhnuga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (Lasnamäe LOV), Tartu Linnavalitsus ja  Rakvere Linnavalitsus koos Järva Vallavalitsusega. Uued projektis osalejad on Pärnu Linnavalitsus, Elva Vallavalitsus koos Nõo Vallavalitsusega, ning  Tõrva Vallavalitsus koos Otepää Vallavalitsuse ja  Valga Vallavalitsusega.

Projekti sihtrühmaks on eeskätt komplekssete abivajadustega inimesed, need on inimesed, kes vajavad pikema aja vältel sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid.

Kui Rapla maakonna eelmise projektiperioodi lõpuks valmisid  piirkondlikud abivajajate profiilid ning klienditeekonnad, siis sel perioodil tuleb luua kindlad kokkulepped ning maakondlikku mudelit – ehk siis klienditeekondi üle elukaare – rakendama hakata.  Tööle on asunud hoolduskoordinaator, kes aitab perearstidel, sotsiaaltöötajatel ja abi vajavatel inimestel leida kiiremad ja parimad lahendused. Suurim erinevus võrreldes eelmise aastaga ongi see, et maakonnas on loodud uus töökoht – hoolduskoordinaatori ametikoht, mis asub Rapla Perearstikeskuses.

Projektiga soovime tagada  nii efektiivse üksikjuhtumite keskse kui ka üksikjuhtumite ülese võrgustikutöö – kõikide piirkondlikult oluliste sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi aga ka muude asjakohaste partnerite vahel.

Projekt algas 1. aprillil ning kestab 2023. aasta märtsi lõpuni – ehk siis täpselt aasta.

Projekti veab eest Rapla Vallavalitsus eesotsas abivallavanem Jüri Morozoviga.  Projektijuht on Ülle Laasner, võrgustiku koordinaator Anne-Ly Reede ja juhtumikorraldaja Katrin Nugis.  Hoolduskoordinaator on Kaja Osijärv.

Projekti avaseminar toimub 5. mail kell14-16.30 Rapla Kultuurikeskuses. Seminarile on oodatud kõik võrgustikuliikmed ja koostööpartnerid. Avaseminari kutse leiad siit: Kutse 05.05.2022

Usume, et Raplamaa sotsiaal- ja tervishoiusektor saab koordinatsioonimudeli projektist palju kasu, arendame edasi  võrgustikutööd,  abivajadustega inimesed ning nende lähedased saavad vajadustele vastavaid teenuseid ning probleemidele kiiremaid ja efektiivsemaid lahendusi.

Info:

Ülle Laasner
projektijuht
laasner@gmail.com
528 4090