Raplamaa omavalitsustöötaja 2022 tunnustamine

Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) juhatus otsustas 9. augustil 2018 hakata Raplamaal iga-aastaselt tähistama Omavalitsuspäeva. Esmakordselt toimus see pidulik sündmus 1. oktoobril 2018 Märjamaa rahvamajas.

Omavalitsuspäeval antakse üle Raplamaa Omavalitsustöötaja 2022 tiitlid ja Raplamaa hõbedased rinnamärgid.

Raplamaa omavalitsustöötaja 2022 austav tiitel omistatakse Raplamaa iga omavalitsusüksuse ühele ametnikule või töötajale, kes on andnud olulise panuse omavalitsuse edendamisse ja/või mõjutanud oluliselt kohalikku arengut.

Kandidaate saavad üles seada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud – omavalitsused, asutused ja organisatsioonid, ettevõtted, maakonna elanikud. Omavalitsustöötajad 2022 valib esitatud kandidaatide hulgast Raplamaa Omavalitsuste Liidu auhindamiskomisjon. Raplamaa Omavalitsustöötaja aunimetuse saajad 2018-2021.

Kutsume üles esitama väärilisi kandidaate Raplamaa Omavalitsustöötaja 2022 tiitlile. Elektrooniliselt täidetud ja digiallkirjastatud taotlused ja lisamaterjalid palume saata hiljemalt 16. septembriks aadressile rol@raplamaa.ee

STATUUT Raplamaa omavalitsustöötaja 2022

TAOTLUS Raplamaa omavalitsustöötaja 2022