Valminud on maakonna tervishoiuteenuste küsitluse kokkuvõte

Raplamaa tervishoiuteenuste rahuloluküsitlus toimus mais-juunis 2022.a. Google Forms keskkonnas.  Vastajaid oli kokku 669 inimest, neist 83,1 % naised ja 16,9 % mehed.

Valdade kaupa oli osalejaid järgmiselt: Rapla vallast 43,8 %, Kehtna vallast 19,6 %, Märjamaa vallast 19,5 % ja Kehtna vallast 17,1 %.

Küsitluse viis läbi Raplamaa Omavalitsuste Liit. Tagasisidet küsiti Raplamaa Haigla teenuste kohta, perearstiteenuse, apteegi ja hambaraviteenuse ning eriarstiabi kohta.

Rapla maakonna tervishoiuteenustega rahulolu küsitluse kokkuvõte