Selgusid Raplamaa parimad omavalitsustöötajad 2022

Reedel, 30. oktoobril tunnustati Sulu külakeskuses Raplamaa V omavalitsuste päeva puhul parimaid omavalitsustöötajaid. Avakõne pidas ROLi juhatuse aseesimees Gert Villard. Muusikaliste vahepaladega esinesid Märjamaa Lõõtsamängijad. Veel enne pidulikku hetke toimus kohaletulnud töötajatele loeng “Kuidas olla rõõmus ja enda vastu hea!”, mille esitas psühholoog-koolitaja
Katrin Roosileht (Hingelood OÜ). Toimus ka viktoriin raamatu “Raplamaa: loodus, aeg, inimene – esimene köide” põhjal, mis pakkus palju põnevust.

Iga omavalitsuse laureaadi valis ROLi auhinamiskomisjon, kuhu kuulusid Katrin Velleste, Jüri Vallsalu, Maigi Linna, Gert Villard, Age Tekku, Laine Rokk ja Tõnis Tõnisson.

Rapla valla parimaks omavalistustöötajaks valiti vallaarhitekt  Cerly-Marko Järvela, kes töötab Rapla Vallavalitsuses alates 2014. aastast ja on äärmiselt kõrge töövõimega, millel on sisu ja kvaliteet. Cerly-Marko kohta saab öelda, et ta on valla visiitkaart ja hea mainekujundaja, seda sõna parimas tähenduses.

Märjamaa valla parimaks omavalistustöötajaks valiti rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, kes asus tööle 1991. aastal tolleagsesse Märjamaa Alevivalitsusse raamatupidajana. See oli aeg, kus kohalikku omavalitsust alles hakati üles ehitama. Ta on olnud suunajaks valdade ühinemise juures ning osalenud uute arvestusmeetodite kasutusele võtmisel vallavalitsuse rahandusvaldkonnas. Ta on sõbralik, usaldusväärne ja oma alluvaid igati toetav kolleeg.

Kehtna valla parimaks omavalistustöötajaks valiti Hans-Jürgen, kes on omavalitsuse ehitusvaldkonna väga hea spetsialist, tunneb oma valdkonda läbi ja lõhki. Hans-Jürgen on laia silmaringiga, uuele avatud ja lahenduste leidmisele orienteeritud ametnik. Ta on hinnatud töötaja nii oma vallas kui ka maakonnas.

Kohila valla parimaks omavalistustöötajaks valiti Anu Suviste, kes on töötanud Kohila vallas alates 2011. aastast. Esimesed seitse aastat töötas Anu juristina ja alates 2018. aastast täidab Anu vallasekretäri ametikohta. Anu Suviste on olnud oma töös täpne, kohusetundlik, kompetentne ja valla huvide eest seisja. Anu on uuendusmeelne ja avatud bürokraatia minimeerimisele. Ka pingelistes olukordades säilitab Anu rahuliku meele. Sellised vallaametnikud on kulda väärt.

Fotode autor: Siim Solman (Raplamaa Sõnumid)