Oodatakse kandidaate aasta õpetaja 2023 konkursile

Kuni 27. märtsini saab esitada kolmeteistkümnes kategoorias kandidaate aasta õpetaja konkursile.

Kutsume kõiki, kes on viimase kolme aasta jooksul märganud ja kogenud õpetajate ning teiste haridustöötajate suurepärast ja erilist tööd, mõnda silmapaistvat tegu või teavad suurt hariduse sõpra, neid inimesi konkursil esitama!

Üleminekul täielikult eestikeelsele õppele on aasta õpetajad eeskujuks ning oma töös parimad – just nimelt eestikeelses õppetöös. Konkursile kvalifitseeruvad vaid õpetaja kvalifikatsiooni omavad õpetajad, kes lisaks kvalifikatsioonile valdavad eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõetele.

Vabariigi Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele riikliku aastapreemia suuruses 10 000 eurot ning kuni kolm elutööpreemiat suuruses 65 000 eurot. Alates sellest aastast määratakse esimest korda rahaline preemia ka hariduse sõbra ja haridusteo laureaatidele.

Aasta õpetaja konkursi raames otsib Haridus- ja Teadusministeerium ka aasta kooli.

Rohkem infot leiab siit  https://hm.ee/gala#kandidaatide-esitami