Raplamaa arengustrateegia 2035+ on heaks kiidetud

Eile, 30. märtsil kiitsid Rapla Vallavolikogu ja Kohila Vallavolikogu heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ uusversiooni ja selle tegevuskava aastateks 2023-2026. Juba varasemalt olid oma heakskiidu andnud Märjamaa Vallavolikogu (21. märtsil) ja Kehtna Vallavolikogu (22. märtsil). Sellega jõudis lõpule uue strateegia ja tegevuskava menetlemine.

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2023-2026 hakkavad ametlikult kehtima alates 1. aprillist 2023, mil volikogude otsused jõustuvad.

Lisaks delegeerisid volikogud uue arengustrateegia elluviimiseks vajalike tegevuskavade edasise heakskiitmise ROL Täiskogu pädevusse.