Harju-, Rapla- ja Läänemaa moodustasid ühise turismiliidu

Eesti turismistrateegia 2022-2025 üks alaeesmärkidest on strateegiliselt juhitud turismisihtkohtade arendusorganisatsioonid ja sisuline koostöö Eesti turismisektori osapoolte vahel. Riiklikku turismipoliitikat teostav EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakond on ümber kujundamas turismiorganisatsioonide haldust, eesseisva nelja aasta jooksul peaks senisest ca 40st turismiorganisatsioonist alles jääma viis kuni kaheksa.

Turismireformi eesmärk on vähendada turismivaldkonna juhtimise dubleerimist ja killustatust ning suurendada sisulist koostööd Eesti turismisektori osapoolte vahel. Piirkondades luuakse arendusorganisatsioonid ja/või -võrgustikud (Destination Management Organization ehk DMO), mille eesmärgiks on sihtkoha strateegiline juhtimine, arendamine ja turundamine.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 2021. aastal rahastatud sihtkohtade arenduse DMO pilootprojekt „Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus“ andis sisuka koostöökogemuse, mille baasilt kujundati edasised sammud. Harju-, Rapla- ja Läänemaa maakondlike arendusorganisatsioonide otsusega loodi ühine koostöömudel, määratleti geograafilised piirid ja nimetati regiooni juhtpartner. Koostööpiirkonna juhtpartneriks on SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, põhipartneriteks on Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa, kaaspartnerid Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Hannes Ojangu sõnul kaasatakse koostöömudeli strateegilisse planeerimisse ja tegevuste elluviimisesse sihtkohtade olulisemad turismiteemalised võrgustikud ja huvirühmad (näiteks ettevõtete liidud, LEADER tegevusrühmad, turismihariduskoolid jne). Suur eesmärk on aidata kaasa piirkonna turismi ettevõtjate teenusete arendamise, omavahelisele koostööle ja nähtavuse suurendamisele, et turistid oskaksid ja sooviksid neid tooteid tarbida. Koostöömudeli toimimine põhineb avaliku ja erasektori koostööl.

Koostöövõrgustiku eesmärk on suurendada piirkonna turismitulusid ja rahvusvahelist konkurentsivõimet luues pikaajalise vaate turismi arendamisele, pakkudes paremaid terviklahendusi ja koondades piirkonna parima kompetentsi.

 

Karmen Paju

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna

sihtkohtade koostööprojekti juht

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, 10618 Tallinn
Tel +372 506 3770
www.heak.ee
www.arenduskeskused.ee