Aasta lõpuks valmib Harju-, Rapla- ja Läänemaa turismiprofessionaalide veebikodu

Maikuus alustas Harju-, Rapla-, Läänemaa DMO (Destination Management Organization)  juhtpartner SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostööd disainiagentuuriga Neway OÜ, kellega koostöös luuakse koostööpiirkonna mõjualasse jääv sektori osapoolte omavahelist koostööd soodustav, arendus- ja turundustegevusi ning turismiuudiseid kajastav kaasaegne, kasutajasõbralik DMO B2B profiveeb.

Arendustegevuste eesmärk on pakkuda tuge, teadmisi ja operatiivset infot turismiprofessionaalidele. Harju-, Rapla-, Läänemaa DMO juhi Karmen Paju sõnul kasutatakse kolme maakonna koostöös valmiva veebiplatvormi loomisel strateegiliste tööriistadena disainmõtlemist ja teenusedisaini. Veebilehe sisuks on praktiline info ehk turismiettevõtja ABC, kestliku turismiarenduse põhimõtted, viited fotopangale ning lingid maakondlikele turismiportaalidele jms.

Harju-, Rapla- ja Läänemaa DMO on turismisihtkohtade strateegiliseks juhtimiseks, arendamiseks ja turundamiseks loodud koostöömudel. Piirkonna juhtpartneriks on SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus, põhipartneriteks on Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa, kaaspartnerid Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit. Koostöövõrgustikku kuuluvad piirkonna omavalitsused, LEADER tegevusrühmad, turismiettevõtjate ühendused, turismiettevõtjad ja teised turismi külastuskeskkonda panustavad organisatsioonid ja inimesed. Suur eesmärk on aidata kaasa piirkonna turismiettevõtjate teenusete arendamisele, omavahelisele koostööle ja nähtavuse suurendamisele, et külastajad oskaksid ja sooviksid neid tooteid tarbida.

Harju-, Rapla-, Läänemaa piirkonna arendustegevusi kaasfinantseerib turismisihtkohtade juhtimisorganisatsioonide sihtfinantseerimise programmi alusel Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

Lisainfo:

Karmen Paju

Harju-, Rapla-, Läänemaa DMO juht

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Harju-, Rapla-, Läänemaa DMO
Sirge 2, 10618 Tallinn
Tel +372 506 3770
www.heak.ee