Rapla Maakonna Spordiliidus on toimunud suured muutused


Foto: Siim Solman

Alates 2. maist on Rapla Maakonna Spordiliitu juhtimas Janar Soo, endine tippkorvpallur, kes on asunud nüüd sporditööle.
Rapla Maakonna Spordiliidul valmis uus põhikiri, mis kinnitati 12. juuni üldkoosolekul. Uues põhikirjas on oluliseks muudatuseks klausel, et maakonna spordiliidu juhatusse kuuluvad ka määratud isikud Raplamaa Omavalitsuste Liidu poolt maakonna tasakaalustatud arengu eesmärgil. Raplamaa Omavalitsuste Liit toetab spordiliitu sel aastal ca 42 000 euroga (analoogselt Kultuuriministeeriumiga) ning rahastuse suurendamisega seoses seati spordiliidule hulk arendusülesandeid.  Üheks neist oli omavalitsuste esindajate spordiliidu juhtimisse kaasamine. Sel aastal valmib ka maakonna spordi ja liikumisharrastuse arengukava – maakonna spordiliit on saamas kohalikuks kompetentsikeskuseks, kes juhib mitte ainult liikmesklubide katusorganisatsiooni, vaid võtab vastutuse kogu maakonna tervikliku arenduse eest nii spordi kui liikumisharrastuse edendamise valdkonnas.

ROLi poolsed esindajad juhatuses on Heiti Vahtra  ja Artur Ojasalu.