Raplamaa Omavalitsuste Liit ootab oma meeskonda laste ja noorte heaolu spetsialisti

Asukoht: Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Tallinna mnt 12.
Tööaeg: täistööaeg. Valmisolek osaleda mitmepäevastel koolitustel ja lähetustel väljaspool maakonda.
Tööle asumise aeg: september 2023.
Kandideerimise tähtaeg: 31.08.2023.
Vajalikud dokumendid: motivatsioonikiri, CV, muu (haridust tõendavate dokumentide koopiad) aadressile rol@raplamaa.ee.
Kontakt: Ülle Laasner, telefon: 5284090, e-mail: ylle.laasner@raplamaa.ee.

Tööülesanded:

 1. Laste tervise edendamine lasteaias ja koolis ning NEET noorte (noored, kes ei õpi ega tööta) ennetusprojekti koostamine ja juhtimine.
 2. Laste ja noorte ennetustöö korraldamine maakonnas.
 3. Maakondliku võrgustikutöö korraldamine ja arendamine – laste ja noortega tegelevate asutuste ja spetsialistide koostöö, kaasamine, koolituste korraldamine, ühendavate tegevuste pakkumine; ettevõtjate võrgustiku loomine/ potentsiaalsete tööandjatega suhtlemine.
 4. Laste ja noorte heaoluga seotud statistika kogumine ja analüüsimine.
 5. Projektitaotluste kirjutamine ja eelarvestamine erinevatesse EL SF ja Eesti programmide meetmetesse. Lisarahastuse leidmine ja jätkusuutlikkuse tagamine.
 6. Rahvusvahelise võrgustiku kaasamine ning rahvusvaheliste koostöövõimaluste leidmine.
 7. Maakonnaülese kommunikatsiooni koordineerimine spetsialistide, noorte ja kogukonna suunas.
 8. Laste ja noorte heaolu valdkonna strateegiline planeerimine maakonnas.
 9. Haridusasutuste nõustamine rahvatervise valdkonnas.

Nõuded ametikohale:

 1. Töökogemus analoogsel ametialal vähemalt 3 aastat.
 2. Magister (kasvatusteadus, sotsiaal, kehakultuur, rahvatervis).
 3. Nõutud keeled: eesti keel kõnes C1 – väga hea, kirjas C1 – väga hea.
  Soovituslikud keeled: inglise keel kõnes C1 – väga hea, kirjas C1 – väga hea.
 4. B – kategooria juhtimisõigus.
 5. Arvutioskus: kesktase
 6. Töökogemus rahvatervise valdkonnas. Kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine. Juhtimisoskused (sh enesejuhtimine). Analüüsioskus. Digipädevus, kommunikatsiooni oskused (sotsiaalmeedia jms). Eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, esinemisjulgus ja -oskus, algatusvõime, iseseisva töö oskus ja head organisaatorivõimed. Hea suhtlemisoskus ja läbirääkimisvõime. Positiivsus, tervislikud eluviisid.

Pakume:

 1. Väga mitmekülgset, loomingulist ja vastutusrohket tööd. Rohkelt suhtlemist ja koostööd partnerite ning avalikkusega.
 2. Toredat töökollektiivi.
 3. Mentorlust ja koolitusi.