Raplamaa tervist edendavate koolide võrgustik tähistas 25. juubelit

Raplamaa tervist edendavate koolide (TEK) võrgustik tähistas 16. novembril 25. juubelit piduliku konverentsiga Rapla Vesiroosi Koolis. Päeva avasid Pilvi Pregel ja Jaan Reimund. Pilvi on olnud 20 aastat TEK-koordinaator Raplamaal ja    Jaan Reimund on kauaaegne koolijuht, kes on terviseõpetaja eriharidusega. Saali oli kogunenud kokku pea 80 õpetajat ja õpilast 15 koolist. Lisaks külalised Põlvamaalt ja mitmed koostööpartnerid.

TEK juubelikonverents Rapla Vesiroosi Koolis. Foto: Ülle Laasner

Konverents oli jagatud kolme plokki – kust me tuleme, mis me oleme praegu teinud ja kuhu edasi.

Aastal 1998 liitus Rapla Vesiroosi Gümnaasium WHO Eesti TEK võrgustikuga. Toona oli asja eestvedaja ja nö TEK-maaletooja Ülle Laasner, Vesiroosi kehalise kasvatuse ja terviseõpetuse õpetaja.  Konverentsil meenutaski Ülle Laasner algusaastaid lustakate fotojäädvustustega. Võrgustikuga liitus järgmisena 2001. aastal Kohila Gümnaasium ja sealt edasi alates 2004 juba järgmised koolid. Tänaseks on maakondlikus võrgustikus 15 kooli, kusjuures Hagudi Põhikool liitus alles 2023. aasta kevadel.

Häid praktikaid jagasid konverentsil Märjamaa Gümnaasiumist Birgit Vahemets (KIVA ja VEPA programmid koolis), Vesiroosi tugiõpilased (T.O.R.E.) koos Torevandiga, Kristiine Vahtramäe Alu Koolist  (koostöö lapsevanematega), liikumistegevustes Järvakandi inimeseõpetuse õpetaja Aira Jakimenko. Helen Tehu Rapla Kesklinna Koolist mõtiskles tervisenõukogu ja tervist edendava kooli missiooni ja toimimise üle. Taastava õiguse metoodikast tegi väikese ettekande Kristel Põhjala politseist, ja SPIN programmist rääkis Andrei Liimets.

Tulevikuplokis esitles Hagudi Põhikool  kui kõige värskem TE-kool oma toredaid tegevusi, Anabell Kinkar, uus haridusasutuste tervisedenduse spetsialist, tutvustas oma uut ametikohta ja ennast kui koolide head partnerit.  Põlvamaa tervisedendaja Irena Viitamees rääkis oma maakonna kogemusest – tervist edendavad lasteaiad ja koolid on koondunud seal tervist edendavate haridusasutuste võrgustiku alla ehk siis seal on nüüd TEHA.  Päeva lõpetas väike arutelupaneel –  laval olid Ülle Laasner, Jaan Reimund, Kristiine Vahtmäe ja Põlvamaalt Tilsi kooli direktor Piret Valdmaa. Leiti, et tervise edendamine on koolides ülioluline ja üheskoos on vajalik jätkata ja üksteist toetada. Ja tervist edendava kooli märgis on koolidele oluline, mis näitab pühendumist.

Konverentsi liikumispausid täitsid Kohila Gümnaasiumi väikesed mängujuhid ning 7. klassi tüdrukud esinesid akrobaatilise showtantsuga. Iga kool tegi  oma tegevustest ka posterettekande.

Kõik konverentsil osalejad said TEK logoga meeneid ja esinejad ning koolid said samuti tänatud kingitustega.