Valminud on Rapla maakonna 2023. aasta testostlemise raport

Testostlemine on meetod, mis aitab analüüsida alkoholi ja tubakatoodete kättesaadavust haavatavatele sihtrühmadele (noortele). Protsessi käigus saadakse ülevaade, kui lihtne on noorel temale keelatud tooteid kätte saada müügikohtadest. Testostlemise eesmärk on kujundada ühiskondlikke norme ja suurendada ettevõtjate vastutustunnet noorte tervise eest.

Rapla maakonnas toimus testostlemine 13. ja 20. detsembril. Testostlemise korraldas Raplamaa Omavalitsuste Liit ja tegevus toimus uimastiennetusprogrammi vahenditest.  13. detsembril viidi läbi testostlemine Kehtna ja Rapla valdades ning 20. detsembril Märjamaa ja Kohila valdades. Kokku osales testostlemises 3 noort vanuses 18 aastat.  Noori saatsid täiskasvanud isikud KOVst või maakonna tervisenõukogust.

Protseduur: alkoholi ja tubakatoodete ostu imiteeriti. Dokument, mida küsitakse, peab olema ID-kaart. Kaupluste puhul testiti nii tava- kui iseteeninduskassat. Kui kassast lasti toode läbi ilma dokumenti küsimata, oli test ebaõnnestunud. Testostlemise kohta anti kohest tagasisidet müüjatele – kes testi läbis, sai rohelise tänukirja ja kes ei läbinud, punase märgukirja.

Noored kaardistasid müüjate suhtumist (silmside, vanuse küsimine), millist dokumenti küsiti, kas dokumendi andmete põhjal arvutati vanust jms.

Raplamaal testiti 44 müügikohta – vaatluse all oli 11 tanklat, 1 kiosk ja 33 kauplust. KOV põhiselt testiti Rapla vallas 17, Kehtna vallas 9, Märjamaa vallas 13 ja Kohila vallas 6 müügikohta. 22-s (50%) müügikohas küsiti noorelt dokumenti, 22-s ei küsitud (50%). Raikküla pood jäi kontrollimata, sest poes oli elektrikatkestus.

Tutvu testostlemise tulemustega SIIN!