Ettepanekute esitamise tähtaeg Rapla maakonna omavalitsuste kultuuritöötajate tunnustamiseks on peagi lõppemas

Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Kultuuri Nõukoda ootavad jätkuvalt ettepanekuid Rapla maakonna omavalitsuste kultuuritöötajate tunnustamiseks. 

Tunnustamise eesmärk on  väärtustada Raplamaa kultuuriasutustes (klubid, rahvamajad, kultuurikeskused) töötavaid üksikisikuid ja meeskondi, kes on oma tegevusega oluliselt panustanud kogukonna kultuurielu edendamisse ja kaasa aidanud maakonna arengule.

Tunnustusena antavad aunimetused on:

  1. Raplamaa Kultuurisammas – tunnustatakse isikut, kes on 30+ aastat panustanud kogukonda ja/või Raplamaa kultuurisündmuste korraldamisse.
  2. Aasta kultuuritegija – tunnustatakse kultuuriasutust/kollektiivi/isikut, kelle tegevus on viimase aasta jooksul aidanud kaasa  kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele ning maakonna/piirkonna mainekujundusele.
  3. Kullatükike – tunnustatakse kultuuriasutuse töötajat silmapaistva ja tulihingelise panustamise eest.

Kultuuritöötajate tunnustamise statuut ja taotlusvormid asuvad ROLi kodulehel. Ettepanekuid tunnustatavate isikute kohta  esitada hiljemalt 1. veebruariks Raplamaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile rol@raplamaa.ee.