Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli jätkurakendamine Raplamaal

Raplamaa Omavalitsuste Liit saab aastateks 2024-2025 toetust jätkata inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli arendamise ja rakendamisega Raplamaal. Kaheks aastaks on toetuse summa 218 295,9 eurot.

Projekti abil asuvad tööle Rapla ja Märjamaa Perearstikeskuste juures hoolduskoordinaatorid, kes lahendavad esmatasandi meditsiinisüsteemis sotsiaalsed probleemid, aitavad ühendust saada tervishoiutöötajatega, tõhustada juhtumipõhist koostööd kahe sektori vahel. Teenusega kaetakse ka Kehtna ja Kohila vallad. Lisaks hoolduskoordinaatori ametikohtadele on projekt suunatud maakonna sotsiaal ja tervishoiu võrgustike arendamisele, tugevdamisele ja jõustamisele ning igakülgse koostöö arendamisele.

Projektijuht Ülle Laasneri sõnul on selles projektiperioodis osalemine maakonnale väga suur võimalus – esiteks said osaleda selles meetmes ainult need maakonnad, kes on ka varasemates projektiperioodides osalenud ning projekti tulemusena töötatakse välja üleriigiliselt toimiv süsteem aastaks 2026.“ Lisaks hoolduskoordinaatorite palkamisele saame panustada väga suurel määral võrgustike arendamisse – nendeks on näiteks tugispetsialistid, hooldekodude juhi, perearstid, pereõed, sotsiaaltöötajad, haigusseltsid ja teised. Võrgustike koordinaatorina jätkab Anne-Ly Reede“, ütles ta.

Vooru rahastatakse Euroopa sotsiaalfondi (ESF) toetusel meetmest „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine”.

Konkursil osales 4 maakonda, lisaks Raplamaale said toetust ka Valgamaa, Tartumaa ja Saaremaa.

Raplamaa projektijuht on Ülle Laasner.
Hoolduskoordinaatorid on:
Rapla Perearstikeskuses Irita Raismaa, E-post: koordinaator@raplapak.ee, tel 5309 5920 (katab teenusega Rapla ja Kehtna vallad)
Märjamaa Perearstikeskuses Kristi Jürgenson, E-post: kristi.jurgenson@perearstid.ee, tel 540 05894 (katab teenusega Märjamaa ja Kohila vallad)

Projekti avakonverents toimub 10. aprillil Rapla Kultuurikeskuses.

Lisainfo: Ülle Laasner, e-post: ylle.laasner@raplamaa.ee, telefon 528 4090.