Raplamaa Omavalitsuste Liit liitus tervist edendavate töökohtade võrgustikuga

Raplamaa Omavalitsuste Liit liitus 16. jaanuaril tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustikuga. Selle olulise sammuga soovib Raplamaa Omavalitsuste Liit toetada oma töötajate tervislikke eluviise ning pakkuda tuge tervise ja heaolu edendamisel.

Mis on TET-võrgustiku eesmärk? TET-võrgustiku eesmärk on liita erinevate organisatsioonide spetsialistid, et jagada häid kogemusi ja toetada tervislikumat töökeskkonda. Liikumine selles suunas on oluline kutsehaiguste ennetamisel, tööohutuse parandamisel ja tööga seotud haiguste vähendamisel. Raplamaa Omavalitsuste Liidu liitumine tervist edendavate töökohtade võrgustikuga toob kaasa mitmeid eeliseid ja võimalusi, sealhulgas ligipääsu juhendmaterjalidele ja nõustavatele spetsialistidele ning võimaluse olla osa laiemast tervisedendusest, mis ulatub kaugemale organisatsiooni piiridest.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist Ülle Laasner lausub, et “Raplamaa Omavalitsuste Liit peab oma tegevusega olema eeskujuks nii omavalitsustele kui kogu maakonnale – tee mitte ainult minu sõnade, vaid ka tegude järgi”.

Tervise Arengu Instituudi paikkondade tervise edendamise osakonna vanemspetsialist Katrin Kärner-Rebane lausus Raplamaa Omavalitsuste TET-võrgustikuga liitumise taotluse peale järgnevat: “Mul on väga hea meel, et Raplamaa Omavalitsuste Liit liitub tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustikuga. Teie kui tööandja panus aitab kaasa, et meie elanikkonna tervena elatud eluaastad kasvaksid jõudsalt ning töötajad saaksid võimalikult pikalt ja tervelt olla kaasatud tööelus. Kindlasti saate olla oma tegevusega eeskujuks oma maakonnas ja ka teiste maakondade omavalitsusliitudele ja arenduskeskustele”.

Raplamaa omavalitsustest kuuluvad tervist edendavate töökohtade võrgustikku ka Rapla, Kehtna ja Kohila vald.