Raplamaal toimus liikumisõpetuse ainekava koolitus

Raplamaa Omavalitsuste Liit koostöös Rapla Maakonna Spordiliiduga korraldasid 26. veebruaril maakonna kehalise kasvatuse õpetajatele liikumisõpetuse ainekava koolituse. Koolitajaks oli Tartu Ülikooli liikumisõpetuse nooremteadur Hasso Paap.

Pildil: Koolitusel osalenud kehalise kasvatuse õpetajad

Foto: Anabell Kinkar

Liikumisõpetuse koolitus andis esmalt ülevaate liikumisõpetuse kui aine olemusest. Liikumisõpetuse peamine eesmärk on luua läbi uuendatud ainekava alus selleks, et õpilased saaksid omandada mitmekülgsed teadmised ja oskused liikumistegevuste osas ning läbi liikumisrõõmu sooviksid ka vabal ajal liikumisharrastustega tegeleda. Liikumisõpetuse ainekava vastab rohkem tänapäeva ühiskonna mõjutustele ning loodetavasti peatab laste ja noorte liikumisaktiivsuse üleüldise languse.

Liikumisõpetuse aine koosneb viiest peamisest valdkonnast (liikumisoskused; tervis ja kehalised võimed; kehaline aktiivsus; vaimne ja kehaline tasakaal; liikumine ja kultuur), millest iga valdkond hõlmab igas kooliastmes kindlaid õpitulemusi, mida õpilased saavutama peavad. See, kuidas piirkondlikke võimalusi ja traditsioone kasutades erinevad koolid ja liikumisõpetuse õpetajad nende õpitulemuste saavutamiseks harjutusi, mänge, ülesandeid ja vahendeid kasutavad, on õpetajatel võimalik ise valida.

Koolituse teises osas saidki õpetajad konkreetsema ülevaate esmalt enda kooli liikumisõpetuse visiooni koostamise kohta ning seejärel juba detailsemalt liikumisõpetuse enda kooli ainekava koostamise juhised. Sellele lisandus praktiline näidisülesanne rühmades ainekava koostamise osas.

Koolituse viimases osas toimus näitlik praktiline liikumisõpetuse tund koos aruteluga.

Kokkuvõttes suurem osa koolitusel osalenud õpetajatest leidis, et koolituspäeva lõpuks oli neil tunduvalt selgem ülevaade, kuidas ja mis moel enda kooli liikumisõpetuse ainekava koostama asuda.

Suur tänu Rapla Kesklinna Koolile külalislahke koolituspaiga eest ning tänud kõikidele õpetajatele, kes koolitusest osa võtsid.

 

Anabell Kinkar, Raplamaa haridusasutuste tervisedendaja