Uudised

Kliima- ja energiakavad valmis

09.06.2023

Tänaseks on valminud Rapla maakonna kliima- ja energiakava ning samuti ka Kehtna valla, Kohila valla, Märjamaa valla ja Rapla valla kliima- ja energiakavad. Kavade koostamine toimus 2022. aasta augusti lõpust kuni 2023. aasta maikuu lõpuni. Koostöös meie valdade ja maakondlike partneritega tegid selle töö Consultare OÜ ja Nomine Consult OÜ.

Loe edasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023 kevadvoorust sai toetuse 17 projekti

29.05.2023

26. mail otsustas Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus anda oma otsusega nr 92 täieliku või osalise toetuse 17 projektitaotlusele, mis esitati Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2023. aasta Raplamaa kevadvooru. 11 projekti sai toetuse meetmest „Kogukonna areng“ ja 6 projekti – meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“.

Loe edasi

Raplamaa arengustrateegia 2035+ on heaks kiidetud

31.03.2023

Eile, 30. märtsil kiitsid Rapla Vallavolikogu ja Kohila Vallavolikogu heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ uusversiooni ja selle tegevuskava aastateks 2023-2026. Juba varasemalt olid oma heakskiidu andnud Märjamaa Vallavolikogu (21. märtsil) ja Kehtna Vallavolikogu (22. märtsil). Sellega jõudis lõpule uue strateegia ja tegevuskava menetlemine.

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2023-2026 hakkavad ametlikult kehtima alates 1. aprillist 2023, mil volikogude otsused jõustuvad.

Lisaks delegeerisid volikogud uue arengustrateegia elluviimiseks vajalike tegevuskavade edasise heakskiitmise ROL Täiskogu pädevusse.

Loe edasi

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2023-2026 on volikogudes

23.02.2023

Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu võttis 17. veebruaril vastu volikogudes esimesel lugemisel laekunud ettepanekute alusel täiendatud Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2023-2026 ning saatis need heakskiitmiseks volikogudesse. Eeldatavasti kiidavad kohalikud omavalitsused dokumendid heaks märtsikuu volikogu istungitel ning alates 1. aprillist saab maakonnas toimetada juba uute arengudokumentide alusel.

Arengustrateegia ja tegevuskava eelnõud on nähtavad ROL kodulehel. Samuti on aprillikuu algusest samast kättesaadavad ka volikogude poolt kehtestatud dokumendid.

Loe edasi

Raplamaa arengustrateegia 2035+ uusversioon valmis

02.01.2023

Raplamaa arengustrateegia 2035+ uusversioon ja selle elluviimise tegevuskava aastatel 2023-2026 on valminud ja saadetud kõigisse maakonna vallavolikogudesse esimesele lugemisele.

Strateegia ja tegevuskava pandi kokku 2022. aasta jooksul töörühmade ja muude arutelude käigus. Strateegia koostamisse olid kaasatud paljud avaliku- ja erasektori ning kodanikuühenduste esindajad. Strateegia koostamise protsessi vedas Raplamaa Omavalitsuste Liit.

Loe edasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022 sügisvoorust sai toetuse 14 projekti

11.11.2022

11. novembril otsustas Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus anda oma otsusega nr 59 täieliku või osalise toetuse 14 projektitaotlusele, mis esitati Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2022. aasta Raplamaa sügisvooru. 5 projekti sai toetuse meetmest „Kogukonna areng“ ja 9 projekti – meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“.

Loe edasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022 sügisvooru taotlused esitatud

05.10.2022

3. oktoobril lõppes taotluste esitamine kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2022. aasta sügisvooru.

Raplamaal laekus kokku 20 taotlust, millest 7 esitati meetmesse „Kogukonna areng“ ja 13 meetmesse „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“. Taotlusi esitati üle terve maakonna: Kohila vallast 7, Märjamaa vallast 6, Kehtna vallast 4 ja Rapla vallast 3.

Kokku on 2022. aasta sügisvoorus jagada 33462,17 euro ulatuses toetusi. Toetust on küsitud kokku 55462,79 eurot.

Loe edasi

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022 kevadvoorus toetati 18 projekti

21.05.2022

20. mail otsustas Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu anda oma otsusega nr 21 täieliku või osalise toetuse 18 projektitaotlusele, mis esitati Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2022. aasta Raplamaa kevadvooru. 6 projekti sai toetuse meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ ja 12 – meetmest „Kogukonna areng“.

Loe edasi