Arengustrateegia arutelu Kehtnas

26.06.2018 17:00 Kehtna Arendustegevus

Maakonna arengustrateegia arutelu Kehtna vallas, kus tutvustatakse strateegiaprotsessi vahetulemusi.

Orienteeruv päevakava:

17.00 – Valla juhi tervitus

17.05 – Sissejuhatus arengustrateegia koostamisse

17.30 – Arengustrateegia sisuliste tulemuste tutvustamne

18.00 – Arutelu