Arengustrateegia arutelu Raplas

25.06.2018 16:00 Rapla Arendustegevus

Maakonna arengustrateegia arutelu Rapla vallas, kus tutvustatakse strateegiaprotsessi vahetulemusi.

Orienteeruv päevakava:

16.00 – Valla juhi tervitus

16.05 – Sissejuhatus arengustrateegia koostamisse

16.30 – Arengustrateegia sisuliste tulemuste tutvustamne

17.00 – Arutelu