Maakondlike arendusorganisatsioonide ühisnõupidamine

06.09.2018 10:00 Kabala Arendustegevus Infopäev

Nõupidamise esialgne päevakava:

10.00 – Saabumine ja registreerumine

10.30 – Avasõnad. Vestlusring: mis tehtud, mis teoksil – ülevaade maakondade esindajatelt maakondade arengustrateegiate koostamise seisu kohta

12.00 – Arutelu üleskerkinud küsimuste kohta: PATEE jt regionaaltoetuste kajastamine tegevuskavas, maakonnaplaneeringute tegevuskavade uuendamisest jne

12.45 – Lõunapaus

13.30 – Statistikaameti blokk / paralleelselt toimub MAROde tegevjuhtide nõupidamine aktuaalsetel teemadel – eraldi ruumis

14.15 – Kodanikuühiskonna blokk: #kuidasmekestame – Maris Jõgeva, kestvusarutelude koordinaator  / paralleelselt toimub MAROde tegevjuhtide nõupidamine aktuaalsetel teemadel – eraldi ruumis

14.45 – Strateegia „Eesti 2035“, edasise tegevuse kavandamine jm küsimused

15.00 – Päeva lõpp