Maakonna kohaturunduse roadshow

28.08.2020 09:00 Märjamaa Arendustegevus

Esialgne päevakava:

  1. Rahuloluküsitluse tulemuste tutvustamine (sh omavalitsuste võrdlus). Uuselanike küsitluse tulemuste tutvustamine (Tavo Kikas (ROL), 60 min)
  2. Tagasiside küsitluste tulemuste kohta (20 min)
  3. Maakonna mainekujunduse ja kohaturunduse strateegia eesmärgid ja fookus. Olulisemad sihtrühmad ja teemavaldkonnad (Anu-Mall Naarits (Marketingi Instituut), 20 min)
  4. Tagasiside eesmärkide ja fookuse kohta (20 min)
  5. Esmane sisend strateegiasse: Millised valla arengukava tegevused sobivad nende teemade alla ja toetavad eesmärkide saavutamist? Millistest vahenditest toimub rahastamine? Kas on kavas kuskilt raha juurde hankida? (30 min)
  6. Muud ettepanekud