Uudised

AVALIK PÖÖRDUMINE – EESTI VAJAB RIIGIREFORMI

12.12.2011

Meie, Rapla maakonna omavalitsuste esindajad, pöördume Teie poole kriisini jõudnud Eesti riigikorraldusliku olukorra pärast. Oleme teinud esmase halduskorralduse alaste probleemide kaardistamise, läbi töötanud Riigikohtu 16. märtsi 2010.a lahendi nr 3-4-1-8-09, OECD hindamisraporti „Eesti ühtsema valitsemise poole” ning Riigikontrolli aruande 2010.a kohta.

Loe edasi