Uudised

Linnade ja Valdade Üldkogu tahab tugevaid linnu, valdu ja maakondi

31.03.2012

31.03.2012 Tallinnas kogunenud Linnade ja Valdade Üldkogu lõpetati üksmeelselt ühise deklaratsiooni vastuvõtmisega. Üldkogu deklaratsioonis esitatakse linnade ja valdade esindajate seisukohad mitmetes Eesti elu sõlmküsimuses, sealhulgas regionaalhalduse ja kohaliku omavalitsuse reformi ja kohalike omavalitsuste ning maakondlike omavalitsusliitude rahastamiskorralduse osas, samuti omavalitsuste prioriteetide osas Euroopa Liidu uueks eelarvperioodiks aastateks 2014-2020.

Loe edasi