Uudised

ROLi 7.koosseisu lõpetamine

28.09.2017

7.koosseisu viimasel, 28.septembril 2017 toimunud Täiskogu koosolekul kinnitati Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi uuendatud põhikirjad; Raplamaa omavalitsustelt maakondlikuks ühistegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite arvestamise alused aastaiks 2018 – 2019 ning Raplamaa omavalitsustelt 2018.a maakondlikuks ühistegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite kogumahuks 200 707 eurot.

12. oktoobril tõmmati Järvakandi kultuurihallis joon alla viimasele neljale aastale ja tänati kõiki antud kohalike omavalitsuste juhte ja partnereid.

Loe edasi