Raplamaa arengustrateegia avalikustamine

Raplamaa arengustrateegia koostamine on jõudnud lõpusirgele. Eesmärk on strateegia ja tegevuskava vastu võtta Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu koosolekul 22. novembril 2018. Seejärel suunatakse arengustrateegia arutamiseks kõigi Raplamaa omavalitsuste volikogudesse, kus dokument peaks saama kinnitatud hiljemalt 15. jaanuariks 2019. 

Strateegia ja tegevuskava arutelud kõigis omavalitsustes leiavad aset 31. oktoobrist 8. novembrini. 15. novembril Raplas toimuval Raplamaa Arengukonverentsil tutvustatakse arengustrateegiat ka laiemale kuulajaskonnale. Kogu selle aja jooksul on nii arengustrateegia kui tegevuskava kättesaadavad ROL kodulehel.

17. oktoobril rääkis arengustrateegia koostaja Tavo Kikas maakonnalehes Raplamaa Sõnumid strateegia koostamisest.

29. oktoobril rääkis Tavo Kikas TRE Raadio’s strateegia protsessist ja sisust.