Rapla maakonna sotsiaalvaldkonna tunnustamine

Raplamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja konkursi Rapla maakonna sotsiaalvaldkonna auhinna väljaandmiseks.

Sotsiaalvaldkonna auhinnaga autasustatakse üksikisikut või kollektiivi, kes on

–           märkimisväärselt kaasa aidanud Raplamaal sotsiaalvaldkonna edendamisele, panustanud arendamisele ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu ja sotsiaalset turvalisust kogukonnas;

–           ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi;

–           ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud sotsiaalvaldkonnas;

–           ja/või algatanud ja arendanud valdkondade ülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil.

Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid: kandidaadi nimi, töökoht, amet, e-posti aadress, teenete loetelu või tegevuse kirjeldus, ettepaneku tegija nimi, amet, kontaktid, allkiri. Kodulehelt leiab statuudi ja vastava esitlusvormi.

Kandidaat võib tegutseda nii avalikus, äri- või kolmandas sektoris.

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada aadressil rol@raplamaa.ee

18. jaanuariks 2022.a. Tunnustustseremoonia toimub 18. veebruaril 2022 Raplamaa tänugalal.

Info: Ülle Laasner, 5284090, ylle.laasner@raplamaa.ee