Tervise ja turvalisuse edendajad

Raplamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja konkursi Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna auhindade väljaandmiseks

Tervise ja turvalisuse auhindadega autasustatakse üksikisikut või kollektiivi, kes on

– märkimisväärselt kaasa aidanud Raplamaal rahvatervise ja turvalisuse valdkonna edendamisele, panustanud arendamisele ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas;
– ja/või kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku ja turvalist elukeskkonda maakonnas;
– ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi;
– ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas;
– ja/või algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;
– ja/või panustanud tervist toetavasse füüsilisse ja psühhosotsiaalsesse keskkonda töökohal.

Auhinnad antakse välja kolmes kategoorias:
1. Raplamaa tervise ja/või turvalisuse tegu (ühekordne tegevus – sisuline või ehituslik);
2. Raplamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja (tervishoiutöötajad; ennetus- ja edendustöö spetsialistid, nõustajad; vabatahtlikud, sotsiaaltöötajad sh lastekaitsetöötajad ja sotsiaalpedagoogid; puuetega inimestega töötajad; noorsootöötajad, noorte huvihariduse ja huvitegevuse, tervisekasvatuse või noorte osalusega tegelevad spetsialistid jt);
3. Raplamaa tervisesõbralik ja turvaline töökoht.

Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid: kandidaadi nimi, töökoht, amet, e-posti aadress, teenete loetelu või tegevuse kirjeldus
(kuni 1 A4 lehekülg), ettepaneku tegija nimi, amet, kontaktid, allkiri.

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada aadressil rol@raplamaa.ee
10. oktoobriks 2019.a.
Tunnustustseremoonia toimub 7. novembril tervisedenduse konverentsil Rapla riigimaja suures saalis.
Info: Ülle Laasner, 5284090, ylle.laasner@raplamaa.ee

Statuut

 

Alates 2018 on Raplamaal 3 nominatsiooni:

  1. Raplamaa tervise ja/või turvalisuse tegu (ühekordne tegevus – sisuline või ehituslik);
  2. Raplamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja (tervishoiutöötajad; ennetus- ja edendustöö spetsialistid, nõustajad; vabatahtlikud, sotsiaaltöötajad sh lastekaitsetöötajad ja sotsiaalpedagoogid; puuetega inimestega töötajad; noorsootöötajad, noorte huvihariduse ja huvitegevuse, tervisekasvatuse või noorte osalusega tegelevad spetsialistid jt);
  3. Raplamaa tervisesõbralik ja turvaline töökoht.

Statuut 2018

Tunnustusüritust 12. detsembril 2018.a. näed siit: https://www.youtube.com/watch?v=nwoGFzQAzkE&feature=youtu.be

2018. aasta laureaadid:

Raplamaa tervise tegu – Kohila discgolfi rada
Sander Evisalu ja Uwe Sööt on Kohilas elavad noormehed. Peamiselt nende ettevõtmisel ja eestvedamisel valmis 2016.-2017. aastal Kohila alevisse täismõõtmeline 18 korviga discgolfi rada, mis sobib ka rahvusvaheliste võistluste läbiviimiseks.
Discgolfi raja väljaehitamine toimus eraalgatusel. See ei olnud kerge töö, sellesse panustasid nii raha kui aega paljud toetajad. Aga peamise panuse raja valmimisse on andnud just inimesed oma tööga – mängijad ise, nende pereliikmed, sõbrad ja tuttavad, kes kulutasid raja valmis saamiseks pea kaks tuhat töötundi oma vaba aega. Kohilas toimuvad regulaarselt nüüd ka erinevad võistlused, kus saab osaleda korraga umbes poolsada mängijat. Rada on nädalapäevast olenemata pidevas kasutuses, Kohilas mängimas ja treenimas käiakse nii lähedalt kui kaugelt.
Tänu Ülejõe piirkonna puhastustöödele avaneb kõigile huvilistele väga kaunis vaade Kohilale hoopis teiselt poolt – selle unaruses olnud jõeäärse maatüki kasutuselevõtt plaanitust varem on Kohilale olnud väga rikastav. Väike ei ole ka panus raja pidevaks korrashoiuks, suvel tuleb rada niita vähemalt korra nädalas ja iga niidukorra ajal läbib murutraktor 73 km! Ka raja korrashoidu panustavad Sander ja Uwe koos teiste vabatahtlikega palju oma vaba aega.
Sander ja Uwe on sõbralikud noorte mängijatega, keda võimalusel alati juhendavad, aitavad ja toetavad. Tänu neile on mitmed leidnud endale sisuka ja tervisliku ajaveetmise võimaluse. Noorte meeste tulihingeline entusiasm oma meelisala kodukandis populariseerida on heaks eeskujuks kõigile.

Raplamaa tervisesõbralik töökoht – Kohila lasteaed Sipsik
Kohila lastaed Sipsik kuulub tervist edendavate lasteaedade võrgustikku aastast 2011. Tänaseks on tervisedendus üks lasteaia põhisuundadest ja sellealase tegevusega on lasteaed silma paistnud lähemal ja ka kaugemal. Sipsiku tuntuimaks märksõnaks on tervislik toitumine ja tervislik ning mitmekülgne menüü. Lisaks on lasteaed aastate jooksul korduvalt korraldanud tervislikke eluviise kujundavaid koolitusi nii personalile kui lastevanematele.
Sipsiku lasteaed pöörab tähelepanu töötajate nii vaimsele kui füüsilisele tervisele, luues selleks vastavad võimalused. Iga kuu toimuvad terviseüritused kogu personalile, vahel ka mitu korda kuus. Tegeletakse erinevate spordialadega – kabemängust suusatamiseni. Vaimse tervise jaoks on toimunud kogu personalile vaikuseminutite koolitus, muusikateraapia tutvustus, supervisioon ja palju muud. Ühised tegevused ja aeg väljaspool tööd on tugevdanud meeskonda ja loonud head ning usalduslikud suhted läbi mille on ka tööalane sünergia suur.
Igal õppeaastal valitakse personali hulgast aasta terviseedendaja.
Kohila vallavalitsuse poolt on töötajate tervisepaketis haigusrahade maksmine haigestumise 1.päevast alates, vaktsiinide kulu hüvitamine (puugi- ja gripivaktsiin), 50 euro ulatuses tervistavate tegevuste kulu hüvitamine töötervishoiuarsti soovitusele vastavalt.
Lasteaia üldruumides on koostatud siseterviserada, mida saab tubastes tingimustes läbida ja erinevates punktides teha läbi väikesed harjutused, mis keset tööpäeva on virgutuseks. Personali jaoks on soetatud massaaźipadjad, paar korda kuus käib lasteaias massöör, kes soovijatele head lõõgastust pakub.
Sipsiku lasteaia tervisedenduse alast tegevust on märgatud nii maakonnas kui üle Eesti. Oma kogemusi on jagatud Raplas, Märjamaal, Tallinnas, Türil, Väätsal, Tartus, Pärnus, Viljandis, Lagedil, Pärnu-Jaagupis ja mujalgi. Mitukümmend kollektiivi üle Eesti on käinud kohapeal tutvumas ja kogemusi saamas. Läbi nende tegevuste on paljud tervisedenduse ideed levinud üle Eesti kujundades seeläbi väga paljude inimeste teadlikkust tervise valdkonnast.

Raplamaa tervise ja turvalisuse edendaja – Rapla politseijaoskond
Lääne prefektuuri Rapla politseijaoskonna algatusel alustati 2015.a. lõpus ennetus-programmiga „Turvaline kodukant“, mille raames toimuvad Raplamaa erinevates kantides ja külades kohtumised, kuhu kaasatakse kohalik kogukond, kes kaardistab kanti puudutavad olulised turvalisusega seonduvad probleemid ja pakub ka parimad lahendused.
Kogukonna turvalisuse eest ei vastuta ainuüksi kohalik omavalitsus, politsei ega muud ametiasutused, vaid see on kõigi koostöö panus ja vili. Külades ja valdade erinevates kantides on toimunud kolme aasta jooksul üle 30 arutelu. 2018. aasta oktoobris-novembris päädis see kohalikes omavalitsustes toimunud otsustajate ja ametnike ümarlaudadega turvalisuse teemadel, mis on palju laiem, kui ainult kuritegevuse ennetamine, millega politseid eeskätt seostatakse.
Arutelud toimuvad avatud ruumi meetodil, mida professionaalselt juhivad politseijaoskonna töötajad ise. Nii politseijuht kui piirkonnapolitseinikud ja piirkonnavanemad valdavad avatud ruumi metoodikat perfektselt, kokkusaamised on alati kaasahaaravad, inimesed avanevad ja avaldavad julgelt oma arvamust. Kolme aasta jooksul on saanud väärtuslikku sisendit nii kohalikud omavalitsused kui ametkonnad, et olukorda parendada. Tihti on kohalikud lihtsamad probleemid inimesed ise ära lahendanud. Rapla maakonna terviseprofiili tegevuskava ja maakonna arengustrateegia saab nendest tulemustest samuti vajalikku sisendit.
Rapla politseijaoskonna töötajad on sõbralikud ja kogukonna arengule kaasa aitavad, mitte karistavad ja kurjustavad ametnikud. Tänu sellisele koostööle on usaldus politsei vastu tõusnud ning turvalisuse tunne kindlasti Raplamaal suurenenud.

Raplamaa tervisedendaja tunnustust on antud välja aastast 2011.

Raplamaa tervisedendaja laureaadid:

2017 – Valdo Jänes, kauaaegne liiklusohutuse valdkonnas tegutseja

2016 – dr Helle Merisalu, lastearst

2015 – Õie Kopli-Mäekivi, ennetustöö spetsialist pääste valdkonnas

2014 – Riina Meidla, kauaaegne inimeseõpetuse ainesektsiooni juhataja

2013 – Pilvi Pregel, kauaaegne koolide tervisedenduse koordinaator

2012 – dr Krista Pinka, lastearst

2011 – Aili Laasner , tervisedenduse spetsialist, Rapla Maakonnahaigla ravijuht

Raplamaa sotsiaaltöötaja laureaadid: 

2017 – Tiit Timmermann, Pahkla Camphilli Küla looja ja juht

2016 – Ruti Heinpõld, ohvriabi kauaaegne töötaja

2015 – Tõnis Vaik, Raplamaa Maavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist

2014 – Maie Sepper, Alu Rahvaõpistu looja ja koolitaja

2013 – Sirve Salu, Rapla valla lastekaitse spetsialist

2012 – Sirje Praks, Märjamaa valla lastekaitse spetsialist

2011 – Inna Tamm, Rapla valla sotsiaalnõunik

Raplamaa noorsootöötaja laureaadid: 

2017 – Kaie Nurmsalu, Rapla politseijaoskonna uurija

2016 – Karin Ratas, kauaaegne noorsootöö peaspetsialist, kriminaalpreventiivse projekti juht 2014-2015

2015 – Veronika Paletzky, Kohila valla noorsootöötaja