Märka ja esita täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursile

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras (ETKA) kutsub üles esitama kandidaat täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Tunnusta Sinagi tublisid inimesi ning esita kandidaadid Raplamaa Täiskasvanuhariduse koordinaatorile 31.maiks 2022 Ivi Sark ivi.sark@gmail.com

Vaata ETKA Andrase kodulehel www.andras.ee https://www.andras.ee/et/marka-ja-tunnusta-algas-taiskasvanuhariduse-tunnustuskonkurss

Kandidaate saab esitada neljas kategoorias:

AASTA ÕPPIJA

Ootame esitama aasta õppija kandidaadiks neid täiskasvanuid, kes on jätkanud katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.

AASTA ÕPITEGU

Konkursiga soovime tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, kus löövad kaasa aktiivsed kogukonna liikmed.

aasta koolitaja

AASTA KOOLITAJA

Konkursi raames otsime ja tunnustame ka täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.

AASTA ÕPPIJASÕBRALIKUM TÖÖANDJA

Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovime esile tõsta neid organisatsioone, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse töö praktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri, sh oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse