Projekti „Maakonnaülese õppekorralduse analüüsi teostamine hariduslike erivajadusega laste haridusteenuseks Raplamaal“ lõpuseminar

Projekti „Maakonnaülese õppekorralduse analüüsi teostamine hariduslike erivajadusega laste haridusteenuseks Raplamaal“ lõpuseminar toimub 28. septembril Rapla riigimajas.

Kavas on analüüsitulemuste arutelu koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi esindajatega. Samuti oleme osalema kutsunud Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse esindajad, et nad tutvustaksid oma töökorraldust ning sellega kaasnenud muudatusi.

Projekti lõppraport on kättesaadav siin:

HEV laste projekti lõppraport.