Raplamaa arengustrateegia 2035+ uusversioon valmis

Raplamaa arengustrateegia 2035+ uusversioon ja selle elluviimise tegevuskava aastatel 2023-2026 on valminud ja saadetud kõigisse maakonna vallavolikogudesse esimesele lugemisele.

Strateegia ja tegevuskava pandi kokku 2022. aasta jooksul töörühmade ja muude arutelude käigus. Strateegia koostamisse olid kaasatud paljud avaliku- ja erasektori ning kodanikuühenduste esindajad. Strateegia koostamise protsessi vedas Raplamaa Omavalitsuste Liit.

Peale esimest lugemist volikogudes jaanuarikuus teeb ROL aruteludest kokkuvõtte ja ROL Täiskogu võtab parandatud kujul dokumendid vastu. Märtsikuus on strateegia ja tegevuskava teisel lugemisel heakskiitmiseks volikogudes.

 

Dokumendid on kogu menetluse käigus kättesaadavad ROL veebilehel.