Kliima- ja energiakavad valmis

Tänaseks on valminud Rapla maakonna kliima- ja energiakava ning samuti ka Kehtna valla, Kohila valla, Märjamaa valla ja Rapla valla kliima- ja energiakavad. Kavade koostamine toimus 2022. aasta augusti lõpust kuni 2023. aasta maikuu lõpuni. Koostöös meie valdade ja maakondlike partneritega tegid selle töö Consultare OÜ ja Nomine Consult OÜ.

Kõikide kliima- ja energiakavade materjalid on kättesaadavad Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel. Kavasid saabedaspidi kasutada nii iseseisvalt, erinevate projektitoetuste taotlemiseks kui ka sulandades eesmärgid ja tegevused maakonna ja valdade arengudokumentidesse.

Kliima- ja energiakavade koostamist toetati maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) vahenditest.