Kohaliku omaalgatuse programmi 2023 sügisvooru taotlused esitatud

2. oktoobril lõppes taotluste esitamine kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2023. aasta sügisvooru.

Raplamaal laekus kokku 29 taotlust, millest 10 esitati meetmesse „Kogukonna areng“ ja 19 meetmesse „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“.

Kokku on 2023. aasta sügisvoorus jagada 29356,27 euro ulatuses toetusi. Toetust on küsitud kokku 81768,82 eurot.

Taotluste kontrollimine ja menetlemine on käivitunud. Otsuste langetamine võib maksimaalselt võtta aega kuni 50 tööpäeva. Seega tulevad otsused hiljemalt detsembrikuu alguses.

Edasist infot taotluste menetlemise kohta ja otsuste kohta saab Sihtasutuse RAEK ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehtedelt.