Haridustoetuse taotlemise tähtaeg läheneb

Raplamaa Omavalitsuste Liit ootab haridustoetuse taotlusi 15. jaanuariks 2024 e-posti aadressile: haridus@raplamaa.ee.

Haridustoetuse eesmärk on edendada riiklike õppekavade rakendamist ning õpetajate ja õppeasutuste juhtide professionaalset arengut toetavaid tegevusi munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolides ja lasteaedades läbi:

  • õpilaste erisuguste võimete arendamise aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste kaudu;
  • koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõppe;
  • õpetajate ühenduste sisese ja ühenduste vahelise ühistegevuse;
  • haridusasutuste juhtide ühistegevuse;
  • õpetajate ja haridusasutuste juhtide tunnustamise.

Taotlusi võetakse vastu järgmiselt:

  • õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse toetuseks;
  • koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituseks;
  • õpilaste ainealased olümpiaadide korraldamiseks;
  • õpilasürituste ja võistluste korraldamiseks.

Vaata ja loe lisaks haridustoetuse taotlemisest SIIN.