Raplamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja konkursi „Rapla maakonna NEET projekti“ projektijuhi kohale

Meil on Sulle alates septembrist pakkuda maakonna omavalitsuste koostööprojekti koordinaatori tööd. Projektijuhi töö on osalise koormusega ja tähtajaline (0,5 koormusega, kuni 31. detsember 2027). Brutopalk 900 eurot kuus.

Rapla maakonna NEET projekt on Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt. Projektijuhi ülesandeks on koordineerida projektis kavandatud tegevusi, sh

 • ESF+ projekti juhtimisel vajalike maksetaotluste, aruannete ja vajalike dokumentide esitamine RTK keskkonda;
 • omavalitsustes töötavate heaoluspetsialistide võrgustikutöö koordineerimine;
 • projektipartneritega suhtlemine;
 • teenuste korraldamine (hinnapakkumiste võtmine ja lepingute sõlmimine) NEET noortele ja Gordoni perekooli korraldamine peredele;
 • Kovisiooni ja Supervisiooni korraldamine;
 • projekti teavitustöö kavandamine ja teostamine,
 • vajadusel lisarahastuseks rahastustaotluste koostamine ja jätkusuutlikkuse tagamine;
 • koostöövõrgustiku loomine ja võrgustikutöö koordineerimine;
 • koosolekute korraldamine ja protokollimine.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on

 • varasem projektijuhtimise ja/või noorsootöö kogemus;
 • valmidus projekti edukalt eest vedada ja tegutseda arendustöö kõigis etappides- visioonist praktilise teostuseni;
 • soovitavalt kõrgharidus sotsiaaltöös või noorsootöös;
 • teadmised rahvatervise ennetustöö valdkonnast;
 • hea meeskonnatööoskus, koostöövalmidus ja suhtlemisoskus;
 • empaatilisus, kohusetunne, korrektsus;
 • hea ärakuulamis- ja eneseväljendusoskus;
 • nüüdisaegsed digipädevused;
 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • autojuhi load ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kui tundub, et see töö on just Sinu jaoks, siis ootame hiljemalt 28. juuniks Sinu motivatsioonikirja, CV-d ja haridust tõendavate dokumentide koopiaid e- meilile rol@raplamaa.ee

Rohkem infot „Rapla maakonna NEET projekti“ kohta https://rol.raplamaa.ee/programmid-ja-projektid/projektid/rapla-maakonna-neet-projekt/

 

Kontakt ja info silvi.ojamuru@raplamaa.ee või telef. 504 7988