Maakonna arengustrateegia arutelu Rapla vallas

31.10.2018 16:00 Rapla Arendustegevus

Arengustrateegia materjalid on nähtavad ROL kodulehel rubriigis Strateegiadokument.