Uudised

TAI koostas soovitused lasteasutuste puhvetites müüdavale toidule

08.03.2019

Tervise Arengu Instituut (TAI) avaldas täna juhendi lasteasutusutes tegutsevates müügikohtades pakutava toidu kohta. Juhend põhineb Eesti toitumissoovitustel.

Juhendi koostamise eesmärk on abistada lasteasutuse pidajat, et hinnata lasteasutuste puhvetites ja müügiautomaatides pakutava toidu sobivust lastele ja muuta valikud rohkem tervist toetavaks.

Juhend on soovituslik ja selles tuuakse välja toidud, mida eelistada ja ka need, mida lasteasutustes pigem mitte pakkuda. Viimaste hulka kuuluvad näiteks energiajoogid, lisatud suhkrutega joogid, suure soolasisaldusega näksid, aga ka šokolaadid, kommid, jäätised, küpsised, magusad saiakesed ja koogid.

Loe edasi

Kohaliku omaalgatuse programm on avatud!

01.03.2019

Alates 1. märtsist 2019 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ning maksimaalne toetussumma on 2000 eurot ühe projekti kohta.

Loe edasi

Ajalooliste fotode näitus „Laulu- ja tantsupeo ootuses“

27.02.2019

Raplamaa laulu- ja tantsupeo komisjoni eestvedamisel on ellu kutsutud fotonäitus „Laulu- ja tantsupeo ootuses“, mis avatakse 4. märtsil kell 14.30 Kehtna raamatukogus. Avamisel esineb sellesuvisele üldlaulupeole pürgiv Kehtna Põhikooli mudilaskoor.

Näitus on loodud Raplamaa inimestelt kogutud fotode põhjal, mis pärinevad enne 1985. aastaid ning kus on näha kuidas kollektiivid valmistusid laulu- ja tantsupidudeks. 

Loe edasi

Tervise ja tööminister Riina Sikkut tunnustas maakondade tervisedendajaid

26.02.2019

Minister tunnustas 25. veebruaril Kadrioru kunstimuuseumis 2018. aasta tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast. Maakonnad said esitada tunnustamiseks nii üksikisikuid kui ka organisatsioone, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.

Raplamaa tervisenõukogu  esitas tunnustuseks Rapla  politseijuhi Janno Ruusi, kes tõi Raplamaale 2015. aastast kogukondi aktiveeriva kaasamismudeli “Turvaline kodukant”. Ümarlaudasid kogukonna probleemide kaardistamiseks ja lahenduste leidmiseks on läbi viidud tänaseks üle 30, nii külades kui ka vallavalitsuste tasandil.

Sotsiaalministeerium tunnustab tervisedendajaid alates 2012. aastast.

Fotod: Annika Haas

 

Loe edasi

Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp tunnustasid

19.02.2019

15. veebruaril 2019 tunnustasid Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp Rapla Kultuurikeskuses 2018. aastal eriliselt silma paistnud raplamaalasi. Tunnustatute seas on nii kultuuri- ja spordielu eestvedajaid, loomeinimesi, ettevõtjaid kui ka omavalitsustegelasi. Tänugalal anti üle nii Rapla maakonna tippauhind Rapla Redel kui ka Raplamaa kultuuripreemia Kultuuripärl.

Raplamaa Omavalitsuste Liit andis välja Rapla maakonna tippauhinna Rapla Redel koos maakonna kuldse vapimärgi ja rahalise preemiaga ning tunnustas lisaks kolme inimest maakonna hõbedase vapimärgiga. Kultuurkapital andis välja 8 aastapreemiat, 5 kultuuripreemiat ja elutööpreemia. Ühiselt ROL-iga anti üle Raplamaa kultuuripreemia Kultuuripärl.

Loe edasi

Raplamaa tervise ja heaolu profiili ning järgnevaks neljaks aastaks tegevuskava koostamine on lõpusirgel

18.02.2019

Tervise ja heaolu profiil on koondmaterjal, mis on vajalik inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.

Tervise- ja heaolu profiili koondatud materjalid annavad teavet ja oskusi suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste elukvaliteeti parema tervise saavutamise kaudu.

Terviseprofiile on maakonnas koostatud ja kasutatud aastast 2005. Viimase versiooni tegemine algas aprillis 2018.

Oma panuse selle dokumendi koostamisse on andnud väga paljude meeskondade ja  võrgustike inimesed. Siia on koondatud võimalike kättesaadavate uuringute andmed Raplamaa inimeste tervise ja paljude erinevate muude indikaatorite osas. Käsitletakse erinevaid tervisemõjureid, suur tähelepanu on pööratud laste ja noorte tervisele, aga samuti ka keskkonnale, tervislikule eluviisile, sotsiaalsele sidususele ja terviseteenustele.

Eelnõud on kättesaadavad siin.

21. veebruaril toimub Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogus Raplamaa tervise ja heaolu profiili ja tegevuskava kinnitamine.

Loe edasi

Tänugala RAPLAMAA TÄNAB

14.02.2019

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus ja Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp korraldavad 15. veebruaril kell 19.00 Rapla kultuurikeskuses piduliku tänugala RAPLAMAA TÄNAB.

Loe edasi

Järelhüüe Piret Minnile

25.01.2019

Edastame Rapla Vallavolikogu ja Rapla Vallavalitsuse järelhüüde Rapla vallavanemale ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu ja juhatuse liikmele Piret Minnile.

Loe edasi

Raplamaa Omavalitsuste Liit ootab tunnustamisettepanekuid hiljemalt 21. jaanuariks

04.01.2019

Raplamaa Omavalitsuste Liit kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda tunnustada Raplamaa kõrgeimate autasudega.

Rapla maakonna tippauhind RAPLA REDEL koos rahalise preemiaga ja Rapla maakonna kuldne vapimärk antakse inimesele, kellel on pikaajalisi silmapaistvaid teeneid maakonna arendamisel ja/või esindamisel kultuuri, spordi, hariduse, ettevõtluse või muus valdkonnas.

Loe edasi

Raplamaa arengustrateegia vastuvõtmine

21.12.2018

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 on vastu võetud.

Eile, 20. detsembril kiitis Rapla Vallavolikogu heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja selle tegevuskava aastateks 2019-2022. Sellega jõudis lõpule töö seekordse strateegia ja tegevuskavaga lõpule ning need loetakse vastu võetuks Rapla maakonnas.

Loe edasi