Kaiserslautern

Kaiserslautern on regionaalne omavalitsus (landkreis) Rheinland-Pfalzi lõunaosas. Kaiserslauterni regioon piirneb Kuseli, Saarpfalz’i, Donnersberg’i, Bad Dürkheim’i ja Südwestpfalz’i regioonidega. Regiooni administratsioon paikneb Kaiserslauterni linnas, mis on peaaegu täielikult regioonist ümbritsetud, kuid ei kuulu selle koosseisu. Kaiserslautern’i regiooni enda suurima rahvaarvuga linn on Landstuhl. 31. detsembril 2017 elas regioonis kokku 105 704 elanikku.

Kaiserslautern’i regioon asutati 1939. aastal. Piirid muutusid vähesel määral 1969. ja 1972. aastal. Kaiserslautern’i regiooni eelkäijaks oli 1818. aastal asutatud Baierimaa kuninglik Kaiserslautern’i Riigikomissariaat (Landkommissariat). 1. märtsil 1920 lahkus Kaiserslautern’i linn regiooni koosseiust.

Kaiserslautern’i regioonist umbes kolmandiku hõlmab idas Pfalz’i metsa looduspark (Pfälzer Wald). Pfalz’i mets on üks Euroopa suurimaid säilinud kompaktseid metsaalasid.

Alates 2003. aastast on Kaiserslautern’i regioonil sõprussuhted Rapla maakonnaga Eestis.

(Wikipedia andmete põhjal)