Uudised

Valmis Rapla maakonna turvalisuse raport 2022

10.03.2023

Turvalisuse raporteid oleme koostanud juba aastast 2016 – vaatame igal aastal korraks tagasi, mis toimus statistiliselt  ja mida tehti praktiliselt. 2022. aasta oli taaskord eriline – kuigi koroona taandus, tulid uued kriisid eesotsas pagulaskriisi ja sõjaolukorraga Euroopas. Kuigi paljud näitajad on ajas muutunud paremaks, on märksõnaks varavastaste kuritegude märkimisväärne tõus. Suuremat tähelepanu pööratakse elanikkonnakaitsele. Omavalitsustes tehti palju tegevusi turvalisuse suurendamiseks.
Raplamaa turvalisuse raport 2022

Loe edasi

Värskelt ilmunud Eesti inimarengu aruanne 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“

06.03.2023

Vaimne tervise ennetus ei puuduta vaid sotsiaalvaldkonda, vaid vajab valdkondade ülest panustamist nii riigi kui kohalikul tasandil. Värskelt ilmunud Eesti inimarengu aruanne 2023 läheneb vaimse tervise ennetuse ja edenduse teemadele läbi keskkondade (suhte,-digi,-füüsiline keskkond) kujundamise ja eluviisi valikute parandamise.

Loe edasi

TAI: Eesti noorte hinnangud oma elule, tervisele ja peresuhetele on halvenenud, kuid poiste riskikäitumine on vähenenud

01.03.2023

Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud 2022. a Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel on viimase nelja aastaga noorte hinnangud oma tervisele, eluga rahulolule ning peresuhetele langenud ning iganädalaste tervisekaebustega on kimpus 78% vastanutest.
Kui poiste tervisekäitumises on näha positiivseid muutusi, siis tüdrukute seas on murettekitavaid suundumusi nii e-sigarettide tarvitamises, aga ka vaimse tervise probleemide osas.

Loe edasi

Liikumisaasta kutsub märtsis koolis ja töökohal rohkem liikuma

01.03.2023

Märtsis on liikumisaasta fookuses liikumine töökohal ja koolis, kui kooliperesid ja töökollektiive kutsutakse üles vähendama istumisaega, kasutades selleks töö- ja koolikeskkonnas kättesaadavaid lihtsaid võimalusi.
SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus ja Eesti Firmaspordi Liit kutsuvad töökollektiive üles katsetama märtsis igal nädalal uusi võimalusi istumisaja vähendamiseks. Nii on 6.-10. märtsiks planeeritud (trepi)kõnninädal, 13.-17. märtsiks seisunädal ning 20.-24. märtsil toimub liikumispauside nädal. Lisainfo, juhised ja inspireerivad materjalid liikumisnädalate kohta tuuakse Liikumisaasta 2023 ja Firmaspordi Facebook´i lehtedele.„

Loe edasi

Riik toetab kodulähedasi vaimse tervise teenuseid 1 miljoni euroga

15.02.2023

Sotsiaalministeerium
PRESSITEADE
15. veebruar 2023

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo allkirjastas määrused, millega jätkuvad toetused omavalitsustele vaimse tervise teenuste pakkumiseks ning kogukonna psühholoogi palga maksmiseks. Ühtekokku on eraldatud vaimse tervise teenuste pakkumiseks omavalitsustes 1 miljon eurot.

Loe edasi

Pealt ei paista!

31.01.2023
📣 Jaanuar ja veebruar on emakakaelavähi teadlikkuse tõstmise kuud ning Tervisekassa juhib  tähelepanu just vähi ennetamise ning varase avastamise tähtsusele. Kampaania sõnum “Pealt ei paista. Kindlam on kontrollida.” kutsub naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima.
✅Varases staadiumis emakakaelavähk endast märku ei anna ja seega on sõeluuringul osalemine väga oluline ka just kaebuste ja sümptomite puudumisel. Sõeluuringus osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada varakult, mil need on ravitavad.
Loe edasi