Uudised

Raplamaa arengustrateegia avalikustamine

29.10.2018

Raplamaa arengustrateegia koostamine on jõudnud lõpusirgele. Eesmärk on strateegia ja tegevuskava vastu võtta Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu koosolekul 22. novembril 2018. Seejärel suunatakse arengustrateegia arutamiseks kõigi Raplamaa omavalitsuste volikogudesse, kus dokument peaks saama kinnitatud hiljemalt 15. jaanuariks 2019. 

Loe edasi

Otsime Raplamaa Aasta Tegu 2018!

24.10.2018

Aasta Tegu

Kui Teil on silma ja südamesse jäänud Raplamaal tegutsevaid vabatahtlikke ja heategijaid inimesi, mittetulundusühinguid, ettevõtteid, sihtasutusi või organisatsioone, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on käesoleva aasta jooksul mõjutanud kohalikku ja maakondlikku arengut ning kes on andnud olulise panuse kodanikuühiskonna aktiviseerumisele ja edendamisele Raplamaal, siis andke sellest meile teada.

Palume kandidaadi esitamiseks täita 29.oktoobriks TAOTLUSVORM.
Raplamaa Aasta Tegu konkursi statuut

Tunnustusõhtu toimub 28.novembril kell 16 Valtu Põhikoolis

Loe edasi

Raplamaad külastasid 32 riigi suursaadikud

09.10.2018

Reedel, 5. oktoobril 2018 külastasid Raplamaad 32 riigi suursaadikud Ameerika Ühendriikidest Hiinani. Diplomaatilise korpuse teabepäeva korraldasid Haridus- ja Teadusministeerium ja Raplamaa Omavalitsuste Liit, mille käigus keskenduti haridusinnovatsioonile üldhariduskoolides ja kutseharidusele, külastades Rapla Gümnaasiumit ja Kehtna Kutsehariduskeskust.

Loe edasi

Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustas maakonna aasta õpetajaid

09.10.2018

Raplamaa Omavalitsuste Liidu korraldamisel, koostöös Raplamaa Partnerluskoguga, toimus 4. oktoobril Rapla kultuurikeskuses Raplamaa Aasta Õpetaja 2018 vastuvõtt.

Vastuvõtule oli kutsutud õpetajad, kes olid esitatud tunnustusprogrammi „Eestimaa õpib ja tänab“ nominentideks, õpetajad, kelle õpilased olid ainevõistlustel tublisid kohti saavutanud,  maakonna lasteaedade ja koolide aasta õpetajad, lasteaedade ja koolide direktorid, maaelu valdkonda toetavad ja edendavad haridustöötajad, valdade haridusvaldkonna juhid ja vallavanemad.

„Eestimaa õpib ja tänab“ auhindade nominentideks oli Raplamaalt esitatuid kokku 40.

Loe edasi

Omavalitsuste päeva tähistati Märjamaa rahvamajas

03.10.2018

Omavalitsuste päeva tähistati tänavu esmakordselt riikliku tähtpäevana. Rapla maakonnas korraldas tähistamist Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) ning see toimus esmaspäeval, 1. oktoobril Märjamaa rahvamajas. Ürituse käigus tunnustas ROL igast meie maakonna kohalikust omavalitsusest ühte vallavalitsuse töötajat, kes pälvis autasuks Raplamaa hõbedase rinnamärgi.

Loe edasi

Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna tunnustamine

03.10.2018

Raplamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja konkursi Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna auhindade väljaandmiseks.

Tervise ja turvalisuse auhindadega autasustatakse üksikisikut või kollektiivi, kes on
– märkimisväärselt kaasa aidanud Raplamaal rahvatervise ja turvalisuse valdkonna edendamisele, panustanud arendamisele ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas;
– ja/või kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku ja turvalist elukeskkonda maakonnas;
– ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi;
– ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas;
– ja/või algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;
– ja/või panustanud tervist toetavasse füüsilisse ja psühhosotsiaalsesse keskkonda töökohal.

Loe edasi