Uudised

Roheseminar sündmuste korraldajatele toimub 30. mail

22.05.2023

Alates 1.01.2024 ei tohi uue jäätmeseaduse järgi kasutada enam üritustel ühekordseid nõusid. Raplamaa valdade jäätmehoolduseeskirjad ütlevad, et avalikul üritusel vastutab jäätmekäitluse eest ürituse korraldaja. Kuidas sündmust korraldades siis ikkagi osalejaid toitlustada ja kuidas jäätmekorraldusega toime tulla?

Loe edasi

Mini-ÄKK ehk KEAT 15!

22.05.2023

Raplamaal alustasime Kaitse end ja aita teist (KEAT)  koolituste ja laagritega kuuendatele klassidele 2008. aastal. Laagrid olid mitmed aastad 4-päevased, seejärel kolmesed, siis kahesed ja viimased aastad on olnud kohtumised ühepäevased.

Loe edasi

Harju-, Rapla- ja Läänemaa alustasid turismistrateegia koostamist

15.05.2023

Harju-, Rapla- ja Läänemaa maakondlike arendusorganisatsioonide otsusega loodi 2022. aastal ühine koostöömudel, määratleti geograafilised piirid ja nimetati regiooni juhtpartner. Koostööpiirkonna juhtpartneriks on SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus, põhipartneriteks on Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa, kaaspartnerid Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit. Suur eesmärk on aidata kaasa piirkonna turismiettevõtjate teenusete arendamisele, omavahelisele koostööle ja nähtavuse suurendamisele, et külastajad oskaksid ja sooviksid neid tooteid tarbida.

Loe edasi

Raplamaa Kaunis kodu 2023

20.04.2023

President Konstantin Pätsi 1936. a algatatud ja President Lennart Meri poolt 1997. a  taasalgatatud üldrahvalik liikumine „kodu kauniks“ jätkub ka 2023. a.  Raplamaa osaleb kaunite kodude ja objektide  üleriigilisel konkursil. Tegevuse eest vastutab Raplamaa Omavalitsuste Liit. Raplamaa Kauni kodu väljaselgitamiseks on moodustatud vastav konkursikomisjon.
Selleks, et valida Rapla maakonna kaunimad kodud,

Loe edasi

Harju-, Rapla- ja Läänemaa moodustasid ühise turismiliidu

03.04.2023

Eesti turismistrateegia 2022-2025 üks alaeesmärkidest on strateegiliselt juhitud turismisihtkohtade arendusorganisatsioonid ja sisuline koostöö Eesti turismisektori osapoolte vahel. Riiklikku turismipoliitikat teostav EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakond on ümber kujundamas turismiorganisatsioonide haldust, eesseisva nelja aasta jooksul peaks senisest ca 40st turismiorganisatsioonist alles jääma viis kuni kaheksa.

Turismireformi eesmärk on vähendada turismivaldkonna juhtimise dubleerimist ja killustatust ning suurendada sisulist koostööd Eesti turismisektori osapoolte vahel. Piirkondades luuakse arendusorganisatsioonid ja/või -võrgustikud (Destination Management Organization ehk DMO), mille eesmärgiks on sihtkoha strateegiline juhtimine, arendamine ja turundamine.

Loe edasi

Alates 27.03.2023 suunatakse Raplamaa avalikud bussiliinid nr. 9 ja 15 ümbersõidule

20.03.2023

Seoses Rail Balticu Sikeldi viadukti ehitustöödega suunatakse alates 27.03.2023 Raplamaa avalikud bussiliinid nr. 9 Rapla – Alu – Hageri – Kohila, nr. 14A Rapla – Alu – Kodila – Ohulepa ja nr. 15 Rapla – Alu – Kodila – Varbola – Pajaka ümbersõidule Vahemetsa ja Alu peatuste vahel. Kõik liinil olevad peatused teenindatakse, väljumisajad peatustest ei muutu.

Ehitustööd lõpevad esialgse plaani kohaselt novembris 2023.

Sõiduplaanid on nähtavad veebilehel peatus.ee.

Loe edasi