KOP 2020 kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvooru laekus 41 projektitaotlust, millest 38 tunnistati nõuetele vastavaks. Meetmes 1 läks hindamisele 15 projektitaotlust. Meetmes 2 läks hindamisele 23 projektitaotlust.

Hindamiskomisjoni ettepanekule toetudes tegi Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus 07.05.2020 otsuse toetada järgmisi projekte:

Meede 1

 1. Kehtna Vana Aja Päev 2020 (toetuse saaja: MTÜ Kehtna Kultuuriselts): toetussumma 1 872,41 eurot
 2. 13. perepäev ja oskuste arendamine Teenusel (toetuse saaja: MTÜ Teenuse naiste ühendus): toetussumma 2 229,40 eurot
 3. Kohila hoovide teater (toetuse saaja: MTÜ Minu koduselts): toetussumma 2 182,40 eurot
 4. Ühistegevuse ajalugu. Kabala segakoor 30 (toetuse saaja: MTÜ Tammekoor): toetussumma 2 496,40 eurot

Meede 2

 1. Avaste välikaardiga külakoda (toetuse saaja: Avaste külaselts): toetussumma 4 000,00 eurot
 2. Lipumast ja lipp Sutlema mõisaparki (toetuse saaja: MTÜ Sutlema küla selts): toetussumma 721,80 eurot
 3. 2 pink-hoiukasti Purila külaplatsile (toetuse saaja: Purila MTÜ): toetussumma 513,00 eurot
 4. Rapla noorte loovkultuurile pühendatud väliskulptuuri „Riinimanda Helin“ püstitamine (toetuse saaja: MTÜ Riinimanda kooristuudio): toetussumma 4 000,00 eurot
 5. Lipa spordiväljaku korrastamine, II etapp (toetuse saaja: MTÜ Lipa küla): toetussumma 3 997,82 eurot
 6. Keava laululava uus tantsupõrand (toetuse saaja: MTÜ Keava Haridus- ja kultuuriselts): toetussumma 3 589,06 eurot
 7. Külaplatsi renoveerimine (toetuse saaja: MTÜ Karitsa küla): toetussumma 1 413,56 eurot
 8. Jalase küla inimeste heaks (toetuse saaja: Jalase Haridusselts MTÜ): toetussumma 835,00 eurot
 9. Välijõusaal kogukonnale (toetuse saaja: MTÜ Kuimetsa Kodukant): toetussumma 4 000,00 eurot
 10. Kino maale (toetuse saaja: MTÜ Hageri Haridusselts): toetussumma 3 066,20 eurot

Kõigi projektide abikõlblikkuse periood kestab 01.04.2020-01.04.2021 ning aruannete esitamise tähtaeg on 01.05.2021.

 

Info on kättesaadav ka RAEK SA kodulehel.