Regionaalsete investeeringute programm (RIP)

1998. aastal käivitatud programmi eesmärk oli investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

2019. aastast alates on programm suletud ja taotlusvoorusid enam ei avata.