RIP 2018 taotlusvoor

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi 2018. aasta toatlusvooru laekus Raplamaal 4 taotlust.

Maakondliku hindamiskomisjoni poolt kokku pandud paremusjärjestuse alusel langetas 04.06.2018 (protokolli allkirjastamise ja registreerimise päev) otsuse projektide kohta Programmi komisjon.

Rapla maakonnas otsustati toetada järgmisi maakondlikke projekte:

  1. Tammemäe vabaõhuürituste ala esinemisala rekonstrueerimine (toetuse saaja: Rapla Vallavalitsus): toetati summas 98 615,25 eurot, programmi määruse § 9 lõike 7 kohase kõrvaltingimusega, et ehitusluba peab olema esitatud hiljemalt 17.08.2018
  2. Kohila valla multifunktsionaalse sotsiaalkeskuse ruumide remont (toetuse saaja: Kohila Turvakeskus): toetati summas 68 000,00 eurot, programmi määruse § 9 lõike 7 kohase kõrvaltingimusega, et ehitusluba peab olema esitatud hiljemalt 17.08.2018
  3. Eidapere Kultuurikeskuse katuse rekonstrueerimine (toetuse saaja: Kehtna Vallavalitsus): toetati kogusummas 80 627,85 eurot, programmi määruse § 9 lõike 7 kohase kõrvaltingimusega, et ehitusluba peab olema esitatud hiljemalt 17.08.2018 ja kõrvaltingimusega, et projekti lõpuks peab toetuse saaja paigaldama termostaatventiilid

Programmi määruse kohaselt otsused on avalikustatud ka Rahandusministeeriumi ja EAS veebilehtedel.