KOP 2021 kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2021. aasta kevadvooru laekus 34 projektitaotlust, millest 33 läks hindamisele. Meetmes “Kogukonna areng” läks hindamisele 14 projektitaotlust. Meetmes “Investeeringud ja kogukonnateenused” läks hindamisele 19 projektitaotlust.

Hindamiskomisjoni ettepanekule toetudes tegi Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu 18.06.2021 otsuse toetada järgmisi projekte:

Meede “Kogukonna areng”

 1. Teadlikud ja tegusad külakogukonnad (toetuse saaja: MTÜ Raplamaa Külade Liit): toetussumma 2 372,00 eurot
 2. Kohila Hoovide Teater (toetuse saaja: MTÜ Minu Koduselts): toetussumma 2 500,00 eurot
 3. Kumma küla kokkutulek 2021 (toetuse saaja: Arendusselts Koduaseme): toetussumma 1 203,00 eurot
 4. Heakorratalgud ja infotahvli püstitamine EAÕK Juuru Vassili Suure kirikuaias (toetuse saaja: MTÜ Ulmulised): toetussumma 299,70 eurot
 5. Päritud tarkus-koolituste sari Wäega Wärgi pärimusmajas (toetuse saaja: Mittetulundusühing Wäega Wärk): toetussumma 2 500,00 eurot
 6. Hagudi kogukonnapäev koos Jaanikohvikute ja Jaaniõhtuga (toetuse saaja: Mittetulundusühing Hagudi Hakkajad): toetussumma 2 367,00 eurot
 7. 13. Juuru kihelkonnapäevade külapäeva korraldamine (toetuse saaja: Vana-Kaiu selts): toetussumma 1 400,58 eurot

Meede “Investeeringud ja kogukonnateenused”

 1. Korvpalliplats kogukonnale (toetuse saaja: MTÜ Lipa küla): toetussumma 3 962,41 eurot
 2. Kassi-Võllimäe lava (toetuse saaja: Eidapere piirkonna külade selts): toetussumma 1 327,66 eurot
 3. Vaopere küla pakendimaja (toetuse saaja: Vaopere külaselts): toetussumma 1 800,00 eurot
 4. Lelle aleviku pakendikonteinerite varjualuse 2.etapp (toetuse saaja: Meie Lelle selts): toetussumma 1 778,61 eurot
 5. Kiigepark Järvakandi Staadioni tn mänguväljakule (toetuse saaja: Järvakandi Arendusselts): toetussumma 4 000,00 eurot
 6. Salutaguse puhke- ja mänguala (toetuse saaja: Salutaguse MTÜ): toetussumma 3 960,00 eurot
 7. Madalseiklusrada kogukonnale (toetuse saaja: Hageri Haridusselts): toetussumma 4 000,00 eurot
 8. Kaiu vabatahtlike tulekustutusriided (toetuse saaja: Kaiu Vabatahtliku Tuletõrje selts): toetussumma 3 551,04 eurot
 9. Kumma külaplatsi uuendamine (toetuse saaja: Arendusselts Koduaseme): toetussumma 2 879,00 eurot

 

Info on kättesaadav ka RAEK SA kodulehel.