KOP 2023 kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta kevadvooru laekus 35 projektitaotlust, millest 29 läks hindamisele. Meetmes “Kogukonna areng” läks hindamisele 14 projektitaotlust. Meetmes “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” läks hindamisele 15 projektitaotlust.

Hindamiskomisjoni ettepanekule toetudes tegi Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus 26.05.2023 otsuse nr 92 toetada järgmisi projekte:

Meede “Kogukonna areng”

 1. Kohila Hoovide Teater 2023 (toetuse saaja: MTÜ Minu Koduselts): toetussumma 2 494,96 eurot
 2. Liikumisüritus „Käruralli 2023“ (toetuse saaja: Mittetulundusühing Gaudeo): toetussumma 1 026,00 eurot
 3. Kohila valla külade spordipäev (toetuse saaja: Sutlema Küla Selts): toetussumma 1 530,00 eurot
 4. Teenuse – laia haardega (toetuse saaja: Teenuse Naiste Ühendus): toetussumma 1 405,80 eurot
 5. Vardi Mõisapäev 110 (toetuse saaja: Mittetulundusühing Varbola Külaselts): toetussumma 880,00 eurot
 6. 100 aastat koolihariduse andmisest Ingliste mõisas (toetuse saaja: Ingliste Arendusselts): toetussumma 990,00 eurot
 7. Järvakandi mõisa ümbritsev imetabane loodus (toetuse saaja: Jerwakant MTÜ): toetussumma 1 890,00 eurot
 8. Märjamaa kogukonna arengut toetavad õpitoad Wäega Pärimusmajas (toetuse saaja: Mittetulundusühing Wäega Wärk): toetussumma 2 500,00 eurot
 9. Looduskivi koolitus Palukülas (toetuse saaja: Paluküla Klubi): toetussumma 1 130,00 eurot
 10. Ajarännak „Raplamaa Külade Liidu 30 aastat“ (toetuse saaja: MTÜ Raplamaa Külade Liit): toetussumma 2 499,30 eurot
 11. Loodna küla kogukonna jaanikantri (toetuse saaja: Mittetulundusühing KäsitööPööninG): toetussumma 1 171,70 eurot

Meede “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”

 1. Valtu-Nurme küla külaplatsi parendamine sh. varjualuse remont ja uus külaplatsi silt (toetuse saaja: Arendusselts Koduaseme): toetussumma 3 394,00 eurot
 2. „Õpiõue välimööbel kogukonnale“ (toetuse saaja: Hageri Haridusselts): toetussumma 3 801,60 eurot
 3. Põlliku külasüdame loomine (toetuse saaja: Põlliku Külaselts): toetussumma 3 904,20 eurot
 4. Valtu küla sillad (toetuse saaja: Valtu Külaselts): toetussumma 3 672,00 eurot
 5. Järvakandi palliplatsi korvpallikonstruktsioonid ja joonimine (toetuse saaja: Mittetulundusühing Järvakandi Pääste): toetussumma 3 499,20 eurot
 6. Rabivere külaplatsile sportimisvõimaluste rajamine (toetuse saaja: MTÜ Rabivere Küla): toetussumma 3 891,24 eurot

2023 kevadvoorus jagati Rapla maakonnas kokku 39 680,00 eurot.

 

Teave saadaval ka SA RAEK kodulehel. Küsimuste korral kirjuta teele@raek.ee.