KOP 2023 kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2023. aasta kevadvoorus saab esitada projektitaotlusi 1. märtsist kuni 3. aprillini kell 16.30. Kokku jagatakse Raplamaal 2023. aastal KOP toetusi 66 139 euro eest. Kevadvooru mahu otsustab 23. märtsil ROL Täiskogu.

Projektitaotlusi saab esitada elektrooniliselt e-toetuse süsteemis. Otselingid meetmete Raplamaa taotlusvormidele:

Alusdokumendid ja juhendid:

KOP 2023 kevadvooru üleriigilised infopäevad toimuvad Zoom veebikeskkonnas:

Eelnev registreerumine ei ole vajalik. Infopäevi ei salvestata, kuid esitlus ise on hiljem kättesaadav.

Küsimuste korral või abi saamiseks on võimalik pöörduda Sihtasutuse RAEK vabaühenduste konsultandi Teele Ojasalu (e-post: teele@raek.ee, tel: 5569 1954) poole.

Info KOP 2023 kevadvooru kohta on leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse, Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja SA RAEK kodulehtedel.