Uudised

Ajalooliste fotode näitus „Laulu- ja tantsupeo ootuses“

27.02.2019

Raplamaa laulu- ja tantsupeo komisjoni eestvedamisel on ellu kutsutud fotonäitus „Laulu- ja tantsupeo ootuses“, mis avatakse 4. märtsil kell 14.30 Kehtna raamatukogus. Avamisel esineb sellesuvisele üldlaulupeole pürgiv Kehtna Põhikooli mudilaskoor.

Näitus on loodud Raplamaa inimestelt kogutud fotode põhjal, mis pärinevad enne 1985. aastaid ning kus on näha kuidas kollektiivid valmistusid laulu- ja tantsupidudeks. 

Loe edasi

Tervise ja tööminister Riina Sikkut tunnustas maakondade tervisedendajaid

26.02.2019

Minister tunnustas 25. veebruaril Kadrioru kunstimuuseumis 2018. aasta tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast. Maakonnad said esitada tunnustamiseks nii üksikisikuid kui ka organisatsioone, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.

Raplamaa tervisenõukogu  esitas tunnustuseks Rapla  politseijuhi Janno Ruusi, kes tõi Raplamaale 2015. aastast kogukondi aktiveeriva kaasamismudeli “Turvaline kodukant”. Ümarlaudasid kogukonna probleemide kaardistamiseks ja lahenduste leidmiseks on läbi viidud tänaseks üle 30, nii külades kui ka vallavalitsuste tasandil.

Sotsiaalministeerium tunnustab tervisedendajaid alates 2012. aastast.

Fotod: Annika Haas

 

Loe edasi

Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp tunnustasid

19.02.2019

15. veebruaril 2019 tunnustasid Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp Rapla Kultuurikeskuses 2018. aastal eriliselt silma paistnud raplamaalasi. Tunnustatute seas on nii kultuuri- ja spordielu eestvedajaid, loomeinimesi, ettevõtjaid kui ka omavalitsustegelasi. Tänugalal anti üle nii Rapla maakonna tippauhind Rapla Redel kui ka Raplamaa kultuuripreemia Kultuuripärl.

Raplamaa Omavalitsuste Liit andis välja Rapla maakonna tippauhinna Rapla Redel koos maakonna kuldse vapimärgi ja rahalise preemiaga ning tunnustas lisaks kolme inimest maakonna hõbedase vapimärgiga. Kultuurkapital andis välja 8 aastapreemiat, 5 kultuuripreemiat ja elutööpreemia. Ühiselt ROL-iga anti üle Raplamaa kultuuripreemia Kultuuripärl.

Loe edasi

Raplamaa tervise ja heaolu profiili ning järgnevaks neljaks aastaks tegevuskava koostamine on lõpusirgel

18.02.2019

Tervise ja heaolu profiil on koondmaterjal, mis on vajalik inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.

Tervise- ja heaolu profiili koondatud materjalid annavad teavet ja oskusi suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste elukvaliteeti parema tervise saavutamise kaudu.

Terviseprofiile on maakonnas koostatud ja kasutatud aastast 2005. Viimase versiooni tegemine algas aprillis 2018.

Oma panuse selle dokumendi koostamisse on andnud väga paljude meeskondade ja  võrgustike inimesed. Siia on koondatud võimalike kättesaadavate uuringute andmed Raplamaa inimeste tervise ja paljude erinevate muude indikaatorite osas. Käsitletakse erinevaid tervisemõjureid, suur tähelepanu on pööratud laste ja noorte tervisele, aga samuti ka keskkonnale, tervislikule eluviisile, sotsiaalsele sidususele ja terviseteenustele.

Eelnõud on kättesaadavad siin.

21. veebruaril toimub Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogus Raplamaa tervise ja heaolu profiili ja tegevuskava kinnitamine.

Loe edasi

Tänugala RAPLAMAA TÄNAB

14.02.2019

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus ja Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp korraldavad 15. veebruaril kell 19.00 Rapla kultuurikeskuses piduliku tänugala RAPLAMAA TÄNAB.

Loe edasi