Uudised

Turismialane koostöö liidab Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna

29.06.2021

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
PRESSITEADE
29.06.2021

Projekt „Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus“ oli Ettevõtluse Arendamise SA sihtkohtade koostööprojektide konkursil edukas.  Algava turismialase koostöö vilju saab maitsta kogu piirkonna turismisektor ning projekti rõhuasetus on kogu regiooni turismialasele arengule hoo juurde andmine.

Loe edasi

Raplamaa tervise ja turvalisuse meeskondade arenduspäev Ruunaweres

22.06.2021

Raplamaa turvalisuse, tervise- ja uimastiennetusnõukogud kohtusid 21. juunil Ruunawere postimõisas, et võtta kokku 2021. aasta esimene pool ning planeerida suuremaid üritusi teiseks poolaastaks. Lisaks osales arenduspäeval Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsi juhatus ning MTÜ Raplatervis liikmed, kokku 23 inimest.

Loe edasi

KOV tervisenõukogude seminar Laukatagusel

22.06.2021

10. juunil said Laukataguse puhkekeskuses kokku Raplamaa KOV tervisemeeskonnad. Aastast 2004 on maakonna KOV tervisenõukogud saanud vähemalt 2 x aastas ühiseid koolitusi. Sel korral oli fookus tervisedendaja käsiraamatul, mis valmis aasta tagasi maakondade tervisedendajate eestvedamisel. Koolituse viis läbi Elo Paap (OÜ HeaOle).

Loe edasi

Valdade ühine liikuvusuuring valmis

14.06.2021

1. juunist 2020 kuni 31. maini 2021 toimus maakonnas Kohila Vallavalitsuse vedamisel Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt „Rapla maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühise liikuvusuuringu läbiviimine“. Projekti partneriteks olid Kehtna Vallavalitsus, Märjamaa Vallavalitsus ja Rapla Vallavalitsus. Kõik neli panustasid projekti ka rahaliselt.

Liikuvusuuring viidi läbi Rapla maakonna kõigis neljas kohalikus omavalitsuses. Uuringut viis läbi valdkonnas kogenud Tallinna Tehnikaülikool.

Loe edasi

ROL ja RAEK uurivad Raplamaa majandus- ja ettevõtluskeskkonda

02.06.2021

25. mail toimus projekti “Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste ja -võimaluste analüüs” avakoosolek, kuhu oli kaasatud nii projektimeeskond kui Raplamaa kohalike omavalitsuste esindajad. Uuringu fookusena otsitakse lahendusi ja meetmeid, millega saab suurendada maakonna atraktiivsust ettevõtluse seisukohast, seda nii olemasolevate ettevõtete laienemise kui ka uute investeeringute ligimeelitamise võtmes. Analüüs on sisendiks maakonna strateegia uuendamisele ja hiljem seeläbi kohaliku ettevõtluskeskkonna ning regionaalarengu toetuste kaasamisele järgnevatel aastatel.

Loe edasi